Opdrachtregelparameters om documenten te vergelijken

Download

Om twee versies van een enkel document in ABBYY Documenten vergelijken te vergelijken, voert u de volgende opdracht uit:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands>

Comparator.exe /compare Comparator.exe staat voor het pad naar het Comparator.exe-bestand in de installatiemap van het programma.
<ImageSourceCommands> - documenten om te vergelijken /file1:File_1 /file2:File_2

File_k is het pad naar het document.


Als het volledige pad spaties bevat, kunt u aanhalingstekens toevoegen.

<ComparisonCommands> - vergelijkingsinstellingen /lang:LangName

LangName is de taal van het document.


Als LangName niet is gespecificeerd, wordt standaard de meest recente taal gebruikt. U kunt verschillende herkenningstalen specificeren door ze te scheiden met spaties.


Voor een lijst met ondersteunde opdrachtregel-herkenningstalen, zie LangName-parameterwaarden voor de opdrachtregel.

Aanvullende opties:

/recMode:RecognitionMode

PDF-herkenningsmodus. Vervang 'RecognitionMode' met een van de volgende:

  • UseOnlyPdfText - gebruikt alleen de tekst uit het PDF-bestand. Deze modus wordt standaard ingeschakeld (wanneer de /recMode:RecognitionMode-optie niet is gespecificeerd);
  • AutoChoose - bepaalt automatisch of er OCR of de PDF-tekst moet worden gebruikt;
  • UseOnlyOCR - gebruikt OCR.

Zie voor meer informatie over de verschillende modi voor documentverwerking Vergelijkingsresultaten verbeteren.

Aanvullende opties:

/options:OptionsList

Vervang OptionsList door een of meerdere van de volgende (gescheiden door komma's):

  • NoheadersFooters - zoekt niet naar kop- of voetteksten (het programma zoekt standaard naar kop- en voetteksten);
  • IgnorePunctDiff - negeert verschillen in interpunctie (het programma zoekt standaard naar interpunctieverschillen);
  • IgnoreOneLetterDiff - negeert verschillen die niet groter zijn dan één letter (het programma zoekt standaard naar spelfouten);
  • UngroupDiff - groepeert de verschillen die zijn gevonden niet, waaronder die in de hoofdtekst, de kop- en de voetteksten (het programma groepeert standaard verschillen).

Voorbeeldopdracht:

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\Comparator.exe” /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff

Volgens de bovenstaande opdracht wordt een vergelijking van de Franstalige documenten Document1.pdf en Document2.pdf gestart, waarbij automatisch wordt bepaald of OCR of de documenttekst wordt gebruikt. ABBYY Documenten vergelijken negeert alle verschillen in interpunctie en groepeert de verschillen die het ontdekt niet.

Voor meer informatie over het automatisch opslaan van de vergelijkingsresultaten, zie De opdrachtregel gebruiken om de vergelijkingsresultaten op te slaan bij het opstarten van het programma.

12.06.2024 14:30:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.