Bladwijzers toevoegen

Download

Met de PDF-editor kunt u bladwijzers toevoegen aan PDF-documenten.

Een bladwijzer maken in het Bladwijzers deelvenster of via een snelmenu.

 1. Een bladwijzer maken in het Bladwijzers deelvenster:
  1. Klik op de knop op de verticale balk aan de linkerkant. U kunt ook Weergave > Bladwijzers selecteren in het hoofdmenu. Hierdoor wordt het Bladwijzers venster geopend.
  2. Klik op en typ een naam voor uw bladwijzer.
  3. Standaard verwijst de nieuwe bladwijzer naar het begin van de huidige pagina.
 2. Een bladwijzer maken via een snelmenu:
  1. Selecteer een tekstfragment, een illustratie of een ander onderdeel van het document waarvoor u een bladwijzer wilt maken.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de selectie en klik op Bladwijzer toevoegen... in het snelmenu.
  3. Typ een naam voor uw bladwijzer in het Bladwijzers deelvenster.
   Als u een bladwijzer toevoegt aan een tekstfragment, wordt de geselecteerde tekst gebruikt als de naam van de bladwijzer.
  4. De nieuwe bladwijzer verwijst naar het tekstfragment, de illustratie of het andere onderdeel van het document dat u hebt geselecteerd.

Om een andere verwijzing voor uw bladwijzer te kiezen, klikt u op Bestemming instellen in het snelmenu van de bladwijzer en vervolgens op de plek waar de bladwijzer moet worden ingevoegd in uw document.

U kunt bladwijzers ook nesten. Een nieuwe bladwijzer heeft hetzelfde nestniveau als de vorige geselecteerde bladwijzer. Als een nieuwe bladwijzer de eerste bladwijzer is in het document, wordt deze op het hoofdniveau geplaatst.

U kunt ook een bladwijzer maken door te klikken op Document > Bladwijzer toevoegen....

Bladwijzers opnieuw rangschikken...

Bladwijzers hernoemen...

Bladwijzers verwijderen...

17.05.2023 7:35:01

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.