Papieren documenten scannen

Download

U kunt een papieren document scannen en de resulterende afbeelding herkennen in ABBYY FineReader 12. Volg deze stappen om een afbeelding te scannen.

 1. Zorg dat de scanner goed is aangesloten op uw computer en schakel het apparaat in.

Als u een scanner aansluit op uw computer, volgt u de instructies in de handleiding of begeleidende documentatie van de scanner en installeert u de software die met de scanner werd meegeleverd. Sommige scanners moeten zijn ingeschakeld voordat de computer waarop ze zijn aangesloten wordt ingeschakeld.

 1. Plaats de gewenste pagina in de scanner. U kunt meerdere pagina's tegelijk plaatsen als uw scanner is uitgerust met automatische documentinvoer. Zorg ervoor dat de pagina's in de scanner zo recht mogelijk liggen. Het document wordt mogelijk onjuist geconverteerd als de tekst op de gescande afbeelding scheef ligt.
 2. Klik op de knop Scannen of klik op Pagina's scannen… in het menu Bestand.

Het scandialoogvenster wordt geopend. Specificeer de scaninstellingen en scan het document. De resulterende afbeeldingen verschijnen in het venster Pagina's.

Opmerking: Als er al een FineReader-document is geopend, worden de nieuwe pagina's aan het einde van dit document toegevoegd. Als er geen FineReader-document is geopend, wordt er een nieuw gemaakt van deze pagina's.

Tip: Als u documenten scant die op een gewone printer zijn afgedrukt, kunt u voor een optimaal resultaat het best grijswaarden en een resolutie van 300 dpi gebruiken.

De kwaliteit van de herkenning is afhankelijk van de kwaliteit van het papieren document en van de instellingen die werden gebruikt toen het document werd gescand. Een lage kwaliteit van de afbeelding kan negatieve gevolgen hebben voor de herkenning, dus het is belangrijk om rekening te houden met de eigenschappen van het brondocument.

De helderheid instellen

Als de helderheid niet correct is ingesteld in de scaninstellingen, wordt u tijdens de herkenning gevraagd om de helderheid aan te passen. Het scannen van bepaalde documenten in de zwart-witmodus vereist mogelijk extra helderheidsaanpassingen.

Volg deze stappen om de helderheid aan te passen:

 1. Klik op de knop Scannen.
 2. In het dialoogvenster dat verschijnt, kunt u de helderheid instellen.

Opmerking: In de meeste gevallen werkt de standaardhelderheid van 50% goed.

 1. Scan het document.

Als de resulterende afbeelding veel fouten bevat (zoals letters die in elkaar overlopen of verkeerd worden weergegeven), raadpleegt u onderstaande tabel met aanbevelingen voor een betere afbeelding.

Problemen met de afbeelding Aanbevelingen
Teksten zoals deze zijn klaar voor herkenning en hoeven niet te worden aangepast.

Tekens worden niet goed weergegeven, zijn te licht en te smal.

 • Verlaag de helderheid om de afbeelding donkerder te maken
 • Scan in grijswaarden (de helderheid wordt in deze modus automatisch aangepast)

Tekens lopen in elkaar over en zijn vervormd omdat ze te donker en te breed zijn.

 • Verhoog de helderheid om de afbeelding lichter te maken
 • Scan in grijswaarden (de helderheid wordt in deze modus automatisch aangepast)

Wat moet u doen als u wordt gevraagd om de resolutie aan te passen?

De kwaliteit van de herkenning is afhankelijk van de resolutie van de documentafbeelding. Afbeeldingen met een lage resolutie (lager dan 150 dpi) hebben mogelijk negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de herkenning, terwijl afbeeldingen met een onnodig hoge resolutie (hoger dan 600 dpi) erg veel tijd kosten om te verwerken en nauwelijks kwaliteitsverbetering opleveren.

Het bericht waarin u wordt gevraagd om de resolutie van de afbeelding aan te passen, kan verschijnen als:

 • de resolutie van de afbeelding lager is dan 250 dpi of hoger dan 600 dpi.
 • de afbeelding een niet-standaard resolutie heeft. Sommige faxen hebben bijvoorbeeld een resolutie van 204 x 96 dpi. Voor de beste herkenningsresultaten moeten de verticale en horizontale resoluties van de afbeelding hetzelfde zijn.

Volg deze stappen om de resolutie van een afbeelding aan te passen:

 1. Klik op de knop Scannen.
 2. Kies een andere resolutie in het scannerdialoogvenster.

Opmerking: We adviseren een resolutie van 300dpi voor documenten waarvan de tekst niet kleiner is dan 10 punten. Gebruik een resolutie van 400–600 dpi voor tekst van 9 punten of kleiner.

 1. Scan het document.

Tip: U kunt ook de Afbeeldingseditor gebruiken om de resolutie van een afbeelding te wijzigen. Open de Afbeeldingseditor door in het menu Pagina te klikken op Afbeelding bewerken…).

Tegenoverliggende bladzijden scannen

Wanneer u tegenoverliggende pagina's in een boek scant, verschijnen beide pagina's op dezelfde afbeelding.

Om de OCR-kwaliteit te verbeteren, moeten afbeeldingen met tegenoverliggende pagina's worden gesplitst in twee verschillende afbeeldingen. ABBYY FineReader 12 beschikt over een speciale modus die dergelijke afbeeldingen automatisch splitst in afzonderlijke pagina's binnen het FineReader-document.

Volg deze instructies voor het scannen van tegenoverliggende pagina's uit een boek of dubbele pagina's.

 1. Open het dialoogvenster Opties (Extra >Opties…) en klik op het tabblad Scannen/Openen.
 2. Selecteer de optie Linker- en rechterpagina's splitsen in de groep Algemene oplossingen.

Opmerking: Voor de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat de pagina's tijdens het scannen goed zijn geplaatst en dat de optie Paginastand bepalen op het tabblad Scannen/Openen van het dialoogvenster Opties is ingeschakeld.

 1. Scan de tegenoverliggende pagina's.

U kunt ook de instellingen voor automatische verwerking aanpassen door te klikken op de knop Opties… in het dialoogvenster Afbeelding openen (Bestand >PDF-bestand of afbeelding openen…) of in het scandialoogvenster.

U kunt tegenoverliggende pagina's ook handmatig splitsen:

 1. Open de Afbeeldingseditor (Pagina's > Afbeelding bewerken…).
 2. Gebruik de hulpmiddelen in de groep Splitsen om de afbeelding te splitsen.

Zie ook:

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.