E-books opslaan

Download

Met ABBYY FineReader kunt u papieren boeken scannen en converteren naar EPUB-, FB2- en DjVu-indelingen. U kunt de resulterende e-books lezen op tablets als de iPad en op andere mobiele apparaten. U kunt ze ook uploaden naar uw Kindle-account.

Opmerking: U kunt een e-book ook opslaan in HTML-formaat. Zie Opslaan als HTML voor meer informatie.

Opslaan als FB2 of EPUB

U kunt de tekst als volgt opslaan als FB2 of EPUB:

  • Klik op het pijltje naast de knop Opslaan op de hoofdwerkbalk en klik vervolgens op Opslaan als FB2... of Opslaan als Electronic Publication (EPUB)…. Indien de gewenste indeling niet wordt weergegeven in de lijst, klikt u op In andere indelingen opslaan… en selecteert u de gewenste indeling in de vervolgkeuzelijst Opslaan als type. Klik in het menu Bestand op Document opslaan als en klik vervolgens op FictionBook (FB2) of Electronic Publication (EPUB).

U kunt extra opslagopties selecteren op het tabblad Opslaan > FB2/EPUB van het dialoogvenster Opties (Extra> Opties… > Opslaan > FB2/EPUB).

Dit tabblad biedt de volgende opties:

Illustratie-instellingen

Als het document veel illustraties bevat, kan het uitvoerbestand erg groot worden. U kunt de kwaliteit van de illustraties en de grootte van het bestand regelen met de opties in de vervolgkeuzelijst Illustratie-instellingen.

Tip:

  • Selecteer Aangepast… om uw eigen illustratie-instellingen op te geven. In het dialoogvenster Aangepaste instellingen configureert u de gewenste instellingen en vervolgens klikt u op OK.
  • Als u geen illustraties wilt behouden in de herkende tekst, schakelt u de optie Illustraties behouden uit.

Documentlay-out

Afhankelijk van de manier waarop u het elektronische document wilt gebruiken, selecteert u één van de onderstaande opties:

  • Opgemaakte tekst

Behoudt paragrafen, maar behoudt niet de exacte posities van objecten en regelafstand. U krijgt hiermee doorlopend links uitgelijnde tekst (teksten afgedrukt in rechts-naar-links-schrift worden rechts uitgelijnd).

Opmerking: Elke verticale tekst wordt horizontaal weergegeven als u deze optie selecteert.

  • Niet-opgemaakte tekst

Deze modus behoudt de tekstopmaak niet.

Eerste pagina als voorblad gebruiken

Met deze optie wordt de eerste pagina van het document op de omslag van het e-book geplaatst.

EPUB-instellingen

U kunt kiezen welke versie van de EPUB-indeling u wilt gebruiken.

Bij het opslaan naar EPUB kunt u ook lettertypen en lettergrootten opslaan via Lettertypen en lettergroottes opslaan. Selecteer de optie Lettertypen insluiten als u de lettertypen van het document in het e-book wilt insluiten.

Opslaan als DjVu

U kunt de tekst als volgt in de DjVu-indeling opslaan:

  • Klik in het menu Bestand op Document opslaan als en klik vervolgens op DjVu-document. U kunt ook klikken op het pijltje naast de knop Opslaan op de hoofdwerkbalk en klikken op Opslaan als DjVu. Indien de gewenste indeling niet wordt weergegeven in de lijst, klikt u op In andere indelingen opslaan… en selecteert u de gewenste indeling in de vervolgkeuzelijst Opslaan als type.

Tip: U kunt extra opslagopties selecteren op het tabblad DjVu van het dialoogvenster Opties (Extra > Opties… > Opslaan > DjVu).

Dit tabblad biedt de volgende opties:

Opslagmethode

Afhankelijk van de manier waarop u het elektronische document wilt gebruiken, selecteert u één van de onderstaande opties:

  • Tekst onder het paginabeeld

Slaat de afbeelding van de pagina op en plaatst de herkende tekst in een aparte onzichtbare laag onder de afbeelding. Zo krijgt u een doorzoekbaar DjVu-document dat er exact hetzelfde uitziet als het oorspronkelijke document.

  • Alleen paginabeeld

De afbeelding van de pagina wordt opgeslagen. Het uitvoerbestand zal er bijna exact hetzelfde uit zien als het oorspronkelijke document, maar de tekst in het document is niet doorzoekbaar.

Meerdere lagen

De DjVu-indeling gebruikt een speciale compressietechniek die een pagina-afbeelding opdeelt in lagen en verschillende compressietechnieken toepast op elk van de lagen. Standaard bepaalt ABBYY FineReader automatisch of meerlaagse compressie moet worden gebruikt voor een pagina. Om meerlaagse compressie voor een document in- of uit te schakelen, gebruikt u de optie Automatisch in de vervolgkeuzelijst Meerdere lagen.

Beeldinstellingen

Als het document veel illustraties bevat, kan het uitvoerbestand erg groot worden. U kunt de kwaliteit van de illustraties en de grootte van het bestand regelen met de opties in de vervolgkeuzelijst Beeldinstellingen .

Tip: Selecteer Aangepast… om uw eigen illustratie-instellingen op te geven. In het dialoogvenster Aangepaste instellingen selecteert u de gewenste instellingen en vervolgens klikt u op OK.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.