Vormide täitmine

PDF-redaktor võimaldab sul vaadata, täita, salvestada ja printida vastastikmõjulisi vorme.

 1. Kui dokument sisaldab vormi, kuvatakse järgmine teade:

  Saad välja esiletõstmise keelata, tühjendades Tõsta väljad esile selles teates oleva märkeruudu.
  Kui PDF-vormis ei tõsteta esile ühtegi välja, saad sellist vormi ikkagi täita, kasutades selleks Tekstiväli tööriista.
  Vaata ka: Teksti lisamine PDF-dokumendile.
 2. Vormi täitmiseks vali ripploenditest väärtused või tipi klaviatuuril tekst.


ABBYY FineReaderiga saad ka:

 • Andmeid vormi laadida
  Klõpsa Redigeeri > Vormiandmed > Laadi vormiandmed failist.... Avanevas kahekõne aknas vali andmeid sisaldav *.fdf fail ja klõpsa Ava. Vorm täidetakse *.fdf failist pärinevate andmetega.
 • Salvesta vormi andmed
  Klõpsa Redigeeri > Vormiandmed > Salvesta vormiandmed faili.... Avanevas kahekõne aknas anna oma *.fdf failile nimi ja klõpsa Salvesta. Vormi andmed salvestatakse sinu loodud *.fdf faili.
 • Vormi väljade puhastamine
  Klõpsa Redigeeri > Vormiandmed > Lähtesta vorm. Puhastatakse vormi kõik väljad.

Kui JavaScript on programmi seadetes keelatud, ei pruugi mõned PDF-vormide osad olla kasutatavad. Näiteks ei pruugi olla kasutatavad andmete vormingu kontrollimised. Saad lubada JavaScript'i, klõpsates Suvandid > Muu > Luba JavaScript PDF-redaktoris avatud PDF-dokumentidel.

Vaata ka: PDF-i turvafunktsioonid.

02.11.2018 16:19:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.