Προβολή εγγράφων PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να προβάλλετε και να αναζητάτε έγγραφα PDF καθώς και να αντιγράφετε κείμενο, εικόνες και πίνακες σε αυτά.

Για να ανοίξετε ένα έγγραφο PDF στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF:

  • Ανοίξτε το παράθυρο Νέα εργασία κάντε κλικ στην καρτέλα Άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εργασία Άνοιγμα αρχείου PDF.
  • Ανοίξτε το παράθυρο Νέα εργασία και κάντε κλικ στο κουμπί Αρχείο > Άνοιγμα αρχείου PDF....

Το έγγραφο θα εμφανιστεί στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF.

Για να προσαρμόσετε τον τρόπο εμφάνισης του εγγράφου, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

  • Οι λειτουργίες προβολής αλλάζουν τον τρόπο εμφάνισης και κύλισης των σελίδων.
    Δείτε επίσης: Λειτουργίες προβολής.
  • Η δυνατότητα ζουμ σάς επιτρέπει να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση του εγγράφου.
  • Πραγματικό μέγεθος εμφανίζει τη σελίδα σε κλίμακα 100%.
  • Προσαρμογή κατά πλάτος αλλάζει την κλίμακα στην οποία εμφανίζεται το έγγραφο έτσι ώστε το πλάτος του εγγράφου να ταιριάζει με το πλάτος της οθόνης.
  • Βέλτιστη προσαρμογή αλλάζει την κλίμακα στην οποία εμφανίζεται το έγγραφο έτσι ώστε το ύψος του εγγράφου να ταιριάζει με το ύψος της οθόνης.
  • Σμίκρυνση/Μεγέθυνση σας επιτρέπει να προσαρμόζετε την κλίμακα με μη αυτόματο τρόπο.

Για εμφάνιση/απόκρυψη της γραμμής εργαλείων PDF, κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία PDF στην κύρια γραμμή εργαλείων.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

02.11.2018 16:19:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.