Σύγκριση εγγράφων

(Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες εκδόσεις του ABBYY FineReader 14. Δείτε επίσης: http://www.ABBYY.com/FineReader.)

Το ABBYY FineReader περιλαμβάνει το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY, μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να συγκρίνετε δύο εκδόσεις ενός εγγράφου, ακόμη κι αν αυτές οι εκδόσεις είναι σε διαφορετικές μορφές. Το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY εντοπίζει αυτόματα τις αλλαγές σε δύο εκδόσεις, επιτρέποντάς σας να πάρετε μια σαφή ιδέα για τις αλλαγές που έχουν γίνει στο αρχικό κείμενο. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι χρήσιμο σε πολλές και διάφορες καταστάσεις, π.χ. όταν θέλετε να εξετάσετε ένα έγγραφο προτού το υπογράψετε ή το δημοσιεύσετε.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να εκκινήσετε το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY:

 • Ανοίξτε το παράθυρο Νέα εργασία, επιλέξτε την καρτέλα Σύγκριση και κάντε κλικ στην επιλογή Ανοίξτε το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY.
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη στα Windows και κάντε κλικ στο ABBYY FineReader 14 > Σύγκριση εγγράφων του ABBYY (στα Windows 10, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη , επιλέξτε το αντικείμενο Όλες οι εφαρμογές στο μενού έναρξης και κάντε κλικ στο ABBYY FineReader 14  > Σύγκριση εγγράφων του ABBYY)
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Σύγκριση εγγράφων στο μενού Εργαλεία.
 • Κάντε δεξί κλικ σε ένα αρχείο στην Εξερεύνηση των Windows και κάντε κλικ στην επιλογή Σύγκριση εγγράφων... στο μενού συντομεύσεων.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να συγκρίνετε δύο έγγραφα.

 1. Ανοίξτε το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY, ανοίξτε μία από τις εκδόσεις που θέλετε να συγκρίνετε στο αριστερό παράθυρο και μία άλλη στο δεξί παράθυρο.
 2. Στο παράθυρο ΣΥΓΚΡΙΣΗ, επιλέξτε τις γλώσσες του εγγράφου από την αναπτυσσόμενη λίστα.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Σύγκριση για να συγκρίνετε τα έγγραφα.
 4. Εξετάστε τις διαφορές που εντόπισε το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY.
  Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο εκδόσεις θα επισημανθούν σε κάθε έκδοση και θα παρατεθούν στο δεξί παράθυρο, παρέχοντάς σας μια σαφή εικόνα των αλλαγών που έγιναν στο έγγραφο. Έτσι είναι εύκολο να δείτε τι προστέθηκε, τι διαγράφηκε ή τι άλλαξε σε κάθε έκδοση. Πραγματοποιείται ταυτόχρονη κύλιση και στις δύο σελίδες και τα ολόιδια τμήματα κειμένου προβάλλονται πάντα δίπλα-δίπλα. Οι διαφορές μπορούν να αφαιρεθούν από τη λίστα ή να αντιγραφούν στο Πρόχειρο.
  Οι διαφορές οι οποίες αφαιρέθηκαν από τη λίστα δεν θα αποθηκευτούν στην αναφορά διαφορών.
 5. Αποθηκεύστε μια αναφορά διαφορών. Υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνετε αυτό. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μία από τις εκδόσεις ως έγγραφο PDF, όπου όλες οι διαφορές θα υποδεικνύονται μέσω σχολίων ή μπορείτε να αποθηκεύσετε τις διαφορές σε ένα έγγραφο Microsoft Word.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύγκριση δύο εκδόσεων του ίδιου εγγράφου, βλ. Σύγκριση εγγράφων του ABBYY.

02.11.2018 16:19:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.