Εργασία με διαδικτυακές υπηρεσίες αποθήκευσης

Το ABBYY FineReader σάς παρέχει τη δυνατότητα να ανοίγετε εικόνες και αρχεία PDF από διαδικτυακές υπηρεσίες αποθήκευσης και να αποθηκεύετε τα αναγνωρισμένα κείμενα σε διαδικτυακές υπηρεσίες αποθήκευσης, όπως το Dropbox, το SkyDrive ή το Google Drive. Μπορείτε να προσπελαύνετε εύκολα τις δικές σας διαδικτυακές θέσεις αποθήκευσης από τα πλαίσια διαλόγου ανοίγματος και αποθήκευσης στο ABBYY FineReader.

Για να ανοίξετε μια εικόνα ή ένα αρχείο PDF από μια διαδικτυακή θέση αποθήκευσης:

  1. Σο ABBYY FineReader, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα ή Άνοιγμα αρχείου PDF ή εικόνας… στο μενού Αρχείο.
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα Αγαπημένα ή Πρόσφατες τοποθεσίες και επιλέξτε μια επιθυμητή υπηρεσία αποθήκευσης.

  1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία εικόνας.
  2. Στην περίπτωση ενός πολυσέλιδου εγγράφου, ορίστε μια περιοχή σελίδων.
  3. Ενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόματη επεξεργασία των σελίδων καθώς προστίθενται, εάν χρειάζεται.

Συμβουλή: Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές…, εάν θέλετε να επιλέξετε ρυθμίσεις επεξεργασίας και προ-επεξεργασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα να διορθώνει ορισμένα ελαττώματα εικόνας, να αναλύει εικόνες ή να διαβάζει εικόνες καθώς αυτές προστίθενται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογές σάρωσης και ανοίγματος."

Σημείωση: Εάν είναι ανοικτό ένα έγγραφο ABBYY FineReader, οι εικόνες σελίδας θα επισυναφθούν στο τέλος του εγγράφου. Διαφορετικά, θα δημιουργηθεί ένα νέο έγγραφο ABBYY FineReader.

Με παρόμοιο τρόπο μπορείτε να αποθηκεύετε αναγνωρισμένα κείμενα σε διαδικτυακές υπηρεσίες αποθήκευσης.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.