Κύριο παράθυρο

Κατά την εκκίνηση του ABBYY FineReader ανοίγει το κύριο παράθυρο. Ταυτόχρονα, εμφανίζεται το παράθυρο Εργασία, όπου μπορείτε να ξεκινήσετε ενσωματωμένες και προσαρμοσμένες αυτοματοποιημένες εργασίες.

Το κύριο παράθυρο εμφανίζει το έγγραφο ABBYY FineReader το οποίο είναι ανοιχτό την τρέχουσα στιγμή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Τι είναι ένα έγγραφο FineReader;"

  • Στο παράθυρο Σελίδες, μπορείτε να προβάλετε τις σελίδες του τρέχοντος εγγράφου FineReader. Υπάρχουν δύο λειτουργίες προβολής σελίδας: μικρογραφίες (όπου προβάλλεται μια μικρή εικόνα) και λεπτομέρειες (όπου προβάλλεται μια λίστα σελίδων εγγράφου και οι ιδιότητές τους). Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ αυτών των λειτουργιών χρησιμοποιώντας το μονού συντόμευσης του παραθύρου', το μενού Προβολή ή επιλέγοντας Εργαλεία > Επιλογές… > Προβολή.
  • Το παράθυρο Εικόνα εμφανίζει την εικόνα της τρέχουσας σελίδας. Εδώ μπορείτε να επεξεργάζεστε τις περιοχές εικόνας, τις εικόνες των σελίδων και τις ιδιότητες του κειμένου σε αυτό το παράθυρο.
  • Στο παράθυρο Κείμενο προβάλλεται το αναγνωρισμένο κείμενο. Εδώ μπορείτε να ελέγξετε την ορθογραφία και να επεξεργαστείτε το αναγνωρισμένο κείμενο.
  • Το παράθυρο Εστίαση εμφανίζει μια μεγεθυμένη εικόνα της γραμμής ή της περιοχής της εικόνας η οποία υποβάλλεται σε επεξεργασία. Ενώ στο παράθυρο Εικόνα προβάλλεται η γενική προβολή σελίδας, στο παράθυρο Εστίαση προβάλλονται τμήματα εικόνας με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε τον τύπο και τη θέση της περιοχής ή να συγκρίνετε χαρακτήρες χαμηλής αξιοπιστίας με τις μεγεθυμένες εικόνες τους. Μπορείτε να αλλάξετε την κλίμακα της εικόνας στην ενότητα , στο κάτω μέρος του παραθύρου Εστίαση.

Συμβουλή: Μπορείτε να μετακινήσετε εικόνες στα παράθυρα Εικόνα και Εστίαση χρησιμοποιώντας το ποντίκι ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο διαστήματος.

Εναλλαγή μεταξύ των παραθύρων

  • Πιέστε Ctrl+Tab για να μεταβείτε από το ένα παράθυρο στο άλλο.
  • Πατήστε Alt+1 για να ενεργοποιήσετε το παράθυρο Σελίδες.
  • Πατήστε Alt+2 για να ενεργοποιήσετε το παράθυρο Εικόνα.
  • Πατήστε Alt+3 για να ενεργοποιήσετε το παράθυρο Κείμενο.

Για άλλες συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα "Συντομεύσεις πληκτρολογίου."

Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες:

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.