Tích hợp với Microsoft Outlook

Nhờ tính năng tích hợp với Microsoft Outlook, bạn có thể dễ dàng sử dụng email, thư mục email, và tệp đính kèm trong email để tạo tài liệu PDF trực tiếp từ Microsoft Outlook.

Cách sử dụng nội dung email để tạo tài liệu PDF

Để tạo tài liệu PDF bằng nội dung email, hãy thực hiện như sau:

 1. Trong Microsoft Outlook, chọn email sẽ được sử dụng để tạo PDF.
 2. Trên thanh công cụ ABBYY FineReader PDF, nhấp Chuyển đổi thành tài liệu PDF.
  Nếu bạn muốn sử dụng vài email để tạo tài liệu PDF, hãy chọn tất cả các email này cùng một lúc.
 3. Trong hộp thoại sẽ xuất hiện, chỉ định tên và thư mục cho tài liệu PDF đầu ra và chọn Mở tài liệu, nếu bạn cần mở tài liệu PDF đầu ra trong trình xem PDF.
  Bạn cũng có thể chỉ định các lệnh liên quan trong menu ngữ cảnh của email hoặc các email đã chọn.

Nếu cần thiết, nhấp Tùy chọn trên thanh công cụ ABBYY FineReader PDF và chỉ định các cài đặt tạo PDF.

Thao tác này sẽ lưu tài liệu PDF đầu ra vào thư mục được chỉ định và mở tài liệu này bằng trình xem PDF nếu được chỉ định.  

Tất cả các tệp đính kèm email sẽ được lưu vào tài liệu PDF đầu ra dưới dạng tệp đính kèm PDF.

Cách sử dụng email để tạo tài liệu PDF

Để tạo tài liệu PDF bằng thư mục email, hãy thực hiện như sau:

 1. Trong Microsoft Outlook, chỉ định thư mục email sẽ được dùng để tạo tài liệu PDF.
 2. Trên thanh công cụABBYY FineReader PDF, nhấp Tạo PDF từ thư mụchoặc chọn lệnh phù hợp trong menu ngữ cảnh của thư mục.
 3. Chỉ định tên và vị trí cho tài liệu PDF đầu ra.
 4. Chọn Mở tài liệu nếu bạn cần mở tài liệu kết quả bằng trình xem PDF.

Nếu cần thiết, nhấp Tùy chọn trên thanh công cụ ABBYY FineReader PDF và chỉ định các cài đặt tạo PDF.

Thao tác này sẽ lưu tài liệu PDF đầu ra vào thư mục được chỉ định và mở tài liệu này bằng trình xem PDF nếu được chỉ định.  

Tất cả các tệp đính kèm email sẽ được lưu vào tài liệu PDF đầu ra dưới dạng tệp đính kèm PDF.

Cách sử dụng tệp đính kèm email để tạo tài liệu PDF

Để tạo tài liệu PDF bằng tệp đính kèm email, hãy thực hiện như sau:

 1. Trong Microsoft Outlook, hãy chọn một hoặc vài email, các tệp đính kèm bạn muốn sử dụng để tạo tài liệu PDF.
 2. Chọn Chuyển đổi PDF từ tệp đính kèm trên thanh công cụ ABBYY FineReader PDF hoặc trong menu ngữ cảnh của email.
  Để tạo tài liệu PDF bằng một hoặc vài tệp đính kèm email, hãy chọn tệp đính kèm phù hợp và chọn Chuyển đổi PDF từ tệp đính kèm trong menu ngữ cảnh.
 3. Cửa sổ chuyển đổi hình ảnh ABBYY FineReader PDF sẽ xuất hiện. Trong cửa sổ này, chỉ định các cài đặt và tham số chuyển đổi phù hợp và nhấp Chuyển đổi thành tài liệu PDF.
 4. Chỉ định thư mục nơi các tài liệu PDF đầu ra sẽ được lưu.

Thao tác này sẽ lưu các tài liệu PDF đầu ra vào thư mục đã chỉ định.

Cài đặt tạo PDF

Hộp thoại này có các nhóm cài đặt như sau:

 • Tạo PDF/A
  Chọn tùy chọn này để tạo tài liệu tương thích PDF/A. Chọn loại PDF/A cần thiết trong danh sách thả xuống ở bên phải.
 • Bảo vệ tài liệu bằng mật khẩu
  Chọn tùy chọn này nếu bạn cần đặt mật khẩu để bảo vệ tài liệu PDF của mình khỏi bị xem, in và chỉnh sửa trái phép. Tiếp theo, nhấp Cài đặt... và chỉ định các tham số bảo mật phù hợp trong hộp thoại sẽ xuất hiện.

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.