Tính năng mới trong ABBYY FineReader PDF 15

Chỉnh sửa tài liệu PDF

 • Chỉnh sửa văn bản bên trong đoạn văn
  Việc chỉnh sửa văn bản trong các tài liệu PDF thuộc mọi thể loại, bao gồm tài liệu quét, giờ đây có thể được thực hiện bên trong cả một đoạn (khối) văn bản, chạy từ dòng tới dòng một cách tự động khi văn bản được thêm hoặc xóa, mang lại cho bạn sự tự do khi chỉnh sửa và sự thuận tiện giống như các trình xử lý chữ như Microsoft Word.
 • Thay đổi định dạng văn bản
  Bạn cũng có thể thay đổi định dạng văn bản (loại và kích thước phông chữ, kiểu chữ, màu chữ, cách dòng, căn lề và hướng văn bản) cho toàn bộ đoạn văn, hoặc cho đoạn được chọn.
 • Chỉnh sửa bố cục trang
  Bạn thậm chí có thể thay đổi bố cục của bất kỳ trang nào trong tập tin PDF. Bạn có thể thêm hoặc xóa đoạn văn (khối văn bản), thay đổi vị trí đoạn văn và làm cho chúng rộng hơn, hẹp hơn, cao hơn hoặc thấp hơn để sắp xếp chúng với trang và căn cho mọi thứ đẹp mắt. Văn bản sẽ chạy lại tự động để phù hợp với các thay đổi bố cục mà bạn thực hiện.
 • Chỉnh sửa ô bảng
  Mỗi ô trong một bảng giờ đây có thể được chỉnh sửa độc lập, như một đoạn văn riêng rẽ, và nó sẽ không ảnh hưởng đến nội dung trong các ô khác trong cùng một hàng.

Xem tài liệu PDF

 • Trình xem nhanh hơn
  Trình xem PDF của FineReader đã nhanh hơn 1,5 lần. Việc mở mọi loại tài liệu PDF hiện đã nhanh như bạn mong đợi.

Tạo tệp PDF

 • Tạo biểu mẫu PDF tương tác
  Tạo biểu mẫu PDF điền được cho riêng bạn từ một tài liệu để trống hoặc thêm các trường vào một tệp PDF hiện có. Chọn từ các trường điền được, danh sách thả xuống, câu hỏi trắc nghiệm, nút thao tác, v.v. Sửa và sắp xếp lại biểu mẫu khi cần thiết.

Chuyển đổi tài liệu PDF

 • Phát hiện chất lượng lớp văn bản
  Phát hiện có trí tuệ chất lượng lớp văn bản khi làm việc với các tài liệu PDF số được bổ sung. Nếu lớp văn bản trong một trang được xác định là có vấn đề (bị hỏng, gặp các vấn đề về mã hóa, v.v), FineReader áp dụng công nghệ OCR để chuyển đổi trang đó thay vì trích xuất lớp văn bản. Việc này cho phép nhận được những kết quả chính xác nhất khi chuyển đổi các tài liệu PDF số nguyên sinh sang các định dạng có thể chỉnh sửa.
 • Phát hiện văn bản trong các trường và ghi chú
  Một cơ chế trích xuất văn bản đặc biệt từ các trường của một biểu mẫu PDF tương tác và “Hộp Văn bản-Text Box” (còn được biết đến như là “Máy chữ-Typewriter”) và ghi chú loại hình cho phép giữ lại chính xác và tin cậy khi chuyển đổi những tài liệu PDF như vậy sang các định dạng có thể chỉnh sửa.
 • Giữ lại bố cục được cải thiện
  Việc tái xây dựng các đoạn văn khi chuyển đổi các tài liệu PDF số thành các định dạng có thể chỉnh sửa cũng được cải thiện.

So sánh tài liệu

 • Xuất ở chế độ Track Changes
  So sánh Tài liệu giờ đây có thể xuất kết quả so sánh sang tài liệu Microsoft Word với các điểm khác biệt được hiển thị ở chế độ Track Changes, mà việc này thường được sử dụng trong các tổ chức, và đặc biệt là trong ngành luật.
 • So sánh thậm chí chính xác hơn
  Nhờ cải thiện trong việc chuyển đổi các tài liệu PDF số, việc so sánh những tài liệu đó với bất kỳ loại định dạng được hỗ trợ nào được thực hiện thậm chí chính xác hơn trước đây.
 • Ngôn ngữ so sánh mới
  So sánh các tài liệu bằng tiếng Armenia hiện đã có thể thực hiện, trong tổng số 38 ngôn ngữ so sánh được hỗ trợ.

OCR được cải thiện

Nhờ phiên bản mới nhất của công nghệ OCR của ABBYY, FineReader 15 cung cấp việc chuyển đổi tài liệu chính xác hơn cho tiếng Nhật và tiếng Hàn Quốc, cải thiện việc giữ lại cấu trúc bảng khi lưu thành định dạng Excel cho các ngôn ngữ có cách viết từ phải sang trái được hỗ trợ, gắn thẻ tự động tốt hơn khi lưu thành định dạng PDF có gắn thẻ (bao gồm PDF/UA).  

Cải thiện cho các tổ chức

 • Giấy phép Người dùng Từ xa
  Giấy phép Người dùng Từ xa cho phép sử dụng FineReader với desktop và các giải pháp trực quan hóa, chẳng hạn như Microsoft Remote Desktop Services (RDS), Citrix XenApp và Citrix Virtual Apps and Desktops, dựa trên cơ sở truy cập người dùng được đặt tên. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn Quản trị viên của FineReader để biết thông tin chi tiết.
 • Tùy chỉnh sản phẩm được cải thiện với GPO
  Danh sách các khả năng tùy chỉnh FineReader cho những người dùng/máy trạm cụ thể sử dụng GPO (Đối tượng Chính sách Nhóm - Group Policy Objects) đã được mở rộng với các tùy chọn dưới đây:
  • Xác định số CPU tối đa của máy trạm được FineReader sử dụng
  • Đặt thời gian chờ khi không hoạt động của người dùng cho việc cấp giấy phép bắt buộc cho các máy trạm sử dụng giấy phép đồng thời
  • Các mẫu .admx+.adml sẵn có

Chúng tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới toàn thể người dùng đã đóng góp ý kiến phản hồi và hỗ trợ chúng tôi cải tiến chương trình, mở rộng khả năng và sự hữu ích của chương trình.

04.03.2022 7:13:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.