Lưu sách điện tử

ABBYY FineReader 14 cho phép bạn quét sách giấy và chuyển đổi chúng thành các định dạng EPUB, FB2 và DjVu. Bạn sẽ có thể đọc sách điện tử thu được trên máy tính bảng (bao gồm iPad) và trên các thiết bị khác và tải chúng lên tài khoảng Kindle.com của bạn.

Bạn cũng có thể lưu sách điện tử ở định dạng HTML. Để biết chi tiết, xem Lưu ở định dạng HTML.

Lưu ở định dạng FB2 hoặc EPUB

Để lưu văn bản của bạn ở định dạng FB2 hoặc EPUB:

  • Nhấp vào mũi tên bên cạnh Lưu dưới dạng trên thanh công cụ chính và chọn Tài liệu FB2 hoặc Tài liệu EPUB. Nếu định dạng bạn cần không được hiển thị trong danh sách, nhấp Lưu ở định dạng khác... và chọn định dạng yêu cầu. Hoặc, nhấp vào Tệp > Lưu dưới dạng > Tài liệu FB2 (hoặc Tài liệu EPUB®).

Tài liệu sẽ được lưu ở định dạng bạn đã chỉ định. Để thay đổi tùy chọn lưu, nhấp vào nút Tùy chọn... trong hộp thoại lưu và chọn tùy chọn lưu mong muốn trên thẻ EPUB/FB2.

Để lưu chỉ một số trang của tài liệu, trên ô Trang, chọn các trang bạn muốn lưu và trên trình đơn lối tắt, nhấp vào Lưu dưới dạng > Ấn bản điện tử (EPUB) (hoặc FictionBook (FB2)).

Bạn có thể chọn các tùy chọn lưu bổ sung trên tab Cài đặt định dạng > EPUB / FB2 của hộp thoại Tùy chọn hộp thoại (nhấp Công cụ > Tùy chọn... để mở hộp thoại này).

Lưu ở định dạng DjVu

Để lưu văn bản của bạn ở định dạng DjVu:

  • Nhấp vào mũi tên bên cạnh nút Lưu dưới dạng trên thanh công cụ chính và chọn Tài liệu DjVu. Nếu định dạng bạn cần không được hiển thị trong danh sách, chọn Lưu ở định dạng khác... và trong hộp thoại mở ra, chọn định dạng yêu cầu. Hoặc, nhấp vào Tệp > Lưu dưới dạng > Tài liệu DjVu.

Tài liệu sẽ được lưu ở định dạng bạn đã chỉ định. Để thay đổi tùy chọn lưu, nhấp vào nút Tùy chọn... trong hộp thoại lưu và chọn tùy chọn lưu mong muốn trên tab DjVu.

Để lưu chỉ một số trang của tài liệu, trên ô Trang, chọn các trang bạn muốn lưu và trên trình đơn lối tắt, nhấp vào Lưu dưới dạng > Tài liệu DjVu.

Bạn có thể chọn các tùy chọn lưu bổ sung trên tab Cài đặt định dạng > DjVu của hộp thoại Tùy chọn hộp thoại (nhấp Công cụ > Tùy chọn... để mở hộp thoại này).

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.