Điều chỉnh thuộc tính vùng

Khi thực hiện phân tích tài liệu tự động, ABBYY FineReader phát hiện các loại vùng khác nhau trên các trang tài liệu (như bảng, ảnh, văn bản và mã vạch). Chương trình cũng phân tích cấu trúc tài liệu và xác định tiêu đề và các thành phần bố cục khác như đầu trang và chân trang, hình ảnh và chú thích biểu đồ, v.v..

Bạn có thể thay đổi thủ công các thuộc tính được xác định sai trong một số vùng Văn bảnBảng.

  1. Chọn vùng trong cửa sổ Hình ảnh hoặc cửa sổ Thu phóng và điều chỉnh các thuộc tính trong ngăn Thuộc tính vùng của cửa sổ Hình ảnh.

Ngăn Thuộc tính vùng cho phép bạn đặt các thuộc tính sau:

Lưu ý:

  • Sử dụng các nút / để điều hướng sang trái và sang phải dọc theo ngăn thuộc tính nếu cửa sổ Hình ảnh không đủ rộng để hiển thị toàn bộ ngăn thuộc tính.
  • Có thể sửa đổi một số thuộc tính văn bản sử dụng menu chuột phải khả dụng khi bạn nhấp chuột phải vào vùng Văn bản.
  1. Chạy lại quy trình OCR sau khi thực hiện các thay đổi cần thiết.

Cũng xem "Nếu vùng được phát hiện không chính xác".

1/14/2020 5:26:22 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.