Automatiska uppgifter

Download

(Endast i ABBYY FineReader Corporate)

I ABBYY FineReader kan du använda den inbyggda och anpassade automatiska uppgifter för att behandla dina dokument. Du kan organisera dina uppgifter i dialogrutan Uppgiftshanterare….

  • Du öppnar Uppgiftshanteraren genom att välja Verktyg > Uppgiftshanterare… eller genom att trycka ned Ctrl+T.

I verktygsfältet högst upp i Uppgiftshanteraren finns knappar för att skapa, ändra, kopiera, ta bort, importera och exportera uppgifter.

Om du vill behandla ett dokument med en särskild automatisk uppgift ska du starta uppgiften från fliken Mina uppgifter i fönstret Uppgift.

Se även:

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.