OCR-alternativ

Download

Det är viktigt att välja rätt OCR-alternativ om du vill ha snabba och exakta resultat. När du bestämmer dig för vilka alternativ du vill använda bör du inte bara ta hänsyn till dokumentets typ och komplexitet, utan också till hur du tänkt använda resultatet.  Följande alternativgrupper finns att tillgå:

Du finner OCR-alternativen i fliken Läs i dialogrutan Alternativ (Verktyg > Alternativ…).

Viktigt! ABBYY FineReader tolkar automatiskt varje sida som du lägger till i ett FineReader-dokument. De för närvarande valda alternativen används vid tolkning. Du kan inaktivera automatisk analys och OCR av tillagda bilder i fliken Läs in/öppna i dialogrutan Alternativ (Verktyg > Alternativ…).

Obs! Om du ändrar OCR-alternativen efter det att ett dokument har tolkats måste du köra OCR-processen igen för att tolka dokumentet med de nya alternativen.

Läsningsläge

Det finns två inläsningslägen i ABBYY FineReader 12:

  • Noggrann läsning

I det här läget analyserar och tolkar ABBYY FineReader både enkla dokument och dokument med komplex layout, även dokument med text utskriven på färgad bakgrund och dokument med komplexa tabeller (till exempel tabeller med vita rutnätslinjer och tabeller med färgade celler).

Obs! Jämfört med läget Snabb tar läget Noggrann längre tid, men ger bättre tolkningskvalitet.

  • Snabb läsning

Det här läget rekommenderas för behandling av stora mängder dokument med enkel layout och bra bildkvalitet.

Detektera strukturella element

Markera de strukturella element som du vill att programmet ska identifiera: sidhuvuden och sidfötter, fotnoter, innehållsförteckningar och listor. De markerade elementen kommer att vara interaktiva när dokumentet sparas.

Träning

Tolkning med träning används för att tolka följande texttyper:

  • Texter med dekorativa element
  • Texter med speciella symboler (t.ex. ovanliga matematiska symboler)
  • Stora textvolymer från lågkvalitativa bilder (över 100 sidor)

Alternativet Läs med träning är inaktiverat som standard. Aktivera det här alternativet om du vill träna ABBYY FineReader vid tolkning av text.

Du kan använda de inbyggda eller anpassade tolkningsmönstren. Markera ett av alternativen under Träning för att välja vilka mönster som du vill använda.

Användardefinierade mönster och språk

Du kan spara och ladda användarmönster och språkinställningar.

Mer information finns i "Vad är ett FineReader-dokument?"

Typsnitt

Här kan du välja typsnitten som ska användas när du sparar tolkad text.

  • Så här väljer du typsnitt:
    1. Klicka på knappen Teckensnitt….
    2. Välj önskade typsnitt och klicka på OK.

Streckkoder

Om dokumentet innehåller streckkoder och om du vill att de ska konverteras till bokstäver och siffror istället för att sparas som bilder ska du välja Sök efter streckkoder. Den här funktionen är inaktiverad som standard.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.