Huvudfonster

Download

När du startar ABBYY FineReader öppnas programmets huvudfönster. På samma gång kommer fönstret Uppgift att visas, där du kan starta inbyggda och anpassade automatiska uppgifter.

I huvudfönstret visas det ABBYY FineReader-dokument som aktuellt är öppet. Mer information finns i "Vad är ett FineReader-dokument?"

  • I fönstret Sidor kan du visa sidor i det aktuell FineReader-dokumentet. Det finns två sidvisningslägen: miniatyrer (som visar en liten bild) och detaljer (som visar en lista över dokumentsidor och deras egenskaper). Du kan växla mellan dessa lägen via fönstrens snabbmeny, menyn Visa eller genom att välja Verktyg > Alternativ… > Visa.
  • I fönstret Bild visas bilden av den aktuella sidan. Här kan du redigera områden, sidbilder och textegenskaper.
  • Fönstret Text visar den tolkade texten. Här kan du kontrollera stavningen och redigera tolkad text.
  • I fönstret Zooma visas en förstorad bild av linjen eller det behandlade bildområdet som redigeras. Medan fönstret Bild visar den allmänna sidvyn, så visar fönstret Zooma bildfragment i mer detalj så att du kan justera områdestypen och placeringen, eller jämföra osäkra tecken med deras förstorade bilder. Du kan ändra bildskalan i avsnittet längst ned i fönstret Zooma.

Tips! Du kan flytta på bilder i fönstren Bild och Zooma genom att dra dem med musen samtidigt som du håller ner mellanslagstangenten.

Så här växlar du mellan fönstren

  • Tryck på Ctrl+Tab för att växla från ett fönster till ett annat.
  • Tryck på Alt+1 om du vill aktivera fönstret Sidor.
  • Tryck på Alt+2 om du vill aktivera fönstret Bild.
  • Tryck på Alt+3 om du vill aktivera fönstret Text.

Mer information om andra snabbtangenter finns i "Snabbtangenter."

Se även:

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.