Αποθήκευση αποτελεσμάτων αναγνώρισης

Τα αποτελέσματα αναγνώρισης μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα αρχείο, να αποσταλούν σε άλλη εφαρμογή, να αντιγραφούν στο Πρόχειρο ή να σταλούν μέσω e-mail. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε αποτελέσματα OCR στο Kindle.com όπου αυτά θα μετατραπούν σε μορφή Kindle και θα καταστούν διαθέσιμα για λήψη στη δική σας συσκευή Kindle. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ολόκληρο το έγγραφο ή μόνο επιλεγμένες σελίδες.

Σημαντικό! Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξτε τις κατάλληλες παραμέτρους αποθήκευσης, πριν κάνετε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση".

Για την αποθήκευση του αναγνωρισμένου κειμένου:

 1. Στην κύρια γραμμή εργαλείων, επιλέξτε μια λειτουργία αποθήκευσης διάταξης εγγράφου από την αναπτυσσόμενη λίστα Διάταξη εγγράφου.

Σημείωση: Οι διαθέσιμες μορφές αρχείου αναφέρονται κάτω από κάθε λειτουργία.

Λειτουργίες αποθήκευσης μορφής:

 1. Ακριβές αντίγραφο

Παράγει ένα έγγραφο με μορφοποίηση που αντιστοιχεί σε εκείνη του πρωτότυπου.

Συνιστάται για έγγραφο με σύνθετη μορφοποίηση, όπως διαφημιστικά φυλλάδια. Σημειώστε, ωστόσο, ότι αυτή η επιλογή περιορίζει την ικανότητα αλλαγής του κειμένου και της μορφής του εγγράφου εξόδου.

 1. Αντίγραφο με δυνατότητα επεξεργασίας

Παράγει ένα έγγραφο στο οποίο η μορφοποίηση μπορεί να διαφέρει ελαφρά από το πρωτότυπο. Τα έγγραφα που δημιουργούνται με αυτήν τη λειτουργία είναι εύκολα επεξεργάσιμα.

 1. Μορφοποιημένο κείμενο

Διατηρεί τις γραμματοσειρές, τα μεγέθη των γραμματοσειρών και τις παραγράφους, αλλά δεν διατηρεί το ακριβές διάστιχο ή τις θέσεις των αντικειμένων στη σελίδα. Στο κείμενο που δημιουργείται εφαρμόζεται αριστερή στοίχιση. Κείμενα που εκτυπώνονται από δεξιά προς τα αριστερά στοιχίζονται δεξιά.

Σημείωση: Σε αυτήν τη λειτουργία, τα κατακόρυφα κείμενα αλλάζουν σε οριζόντια.

 1. Απλό κείμενο

Αυτή η λειτουργία δεν διατηρεί τη μορφοποίηση του κειμένου.

 1. Ευέλικτη διάταξη

Παράγει ένα έγγραφο HTML με τις θέσεις των αντικειμένων όσο το δυνατό πιο κοντά στο πρωτότυπο είναι τεχνικά δυνατό.

 1. Στην καρτέλα Αποθήκευση του πλαισίου διαλόγου Επιλογές, επιλέξτε τις επιθυμητές επιλογές αποθήκευσης και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στο βέλος στη δεξιά πλευρά του κουμπιού Αποθήκευση στην κύρια γραμμή εργαλείων και επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ή χρησιμοποιήστε εντολές του μενού Αρχείο.

Σημείωση: Το ABBYY FineReader σάς παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε σελίδες ως εικόνες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση μιας εικόνας της σελίδας.

Υποστηριζόμενες εφαρμογές:

 • Microsoft Word 2003 (11.0), 2007 (12.0), 2010 (14.0) και 2013 (15.0)
 • Microsoft Excel 2003 (11.0), 2007 (12.0), 2010 (14.0) και 2013 (15.0)
 • Microsoft PowerPoint 2003 (11.0) (με το Πακέτο συμβατότητας του Microsoft Office για μορφές αρχείων Word, Excel και PowerPoint 2007), 2007 (12.0), 2010 (14.0) και 2013 (15.0)
 • Apache OpenOffice Writer 3.4, 4.0
 • Corel WordPerfect X5, X6
 • Adobe Acrobat/Reader (8.0 ή νεότερη έκδοση).

Σημείωση: Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη δυνατή συμβατότητα μεταξύ του ABBYY FineReader και των προαναφερόμενων εφαρμογών, εγκαταστήστε τις πλέον πρόσφατες ενημερώσεις αυτών των εφαρμογών.

Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.