Αναγνώριση εγγράφων

Το ABBYY FineReader χρησιμοποιεί τεχνολογίες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων για τη μετατροπή εικόνων εγγράφων σε κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας. Πριν από την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, το πρόγραμμα αναλύει τη δομή ολόκληρου του εγγράφου και εντοπίζει τις περιοχές οι οποίες περιέχουν κείμενο, γραμμικούς κώδικες, εικόνες και πίνακες. Η ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων μπορεί να βελτιωθεί, εάν επιλέξετε σωστή γλώσσα εγγράφου, λειτουργία ανάγνωσης και τον κατάλληλο τύπο εκτύπωσης πριν από την αναγνώριση.

Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η αναγνώριση των εγγράφων του ABBYY FineReader εκτελείται αυτόματα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις του προγράμματος χρησιμοποιούνται για αυτόματη αναγνώριση.

Συμβουλή: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ανάλυση και την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων των νέων εικόνων που προστέθηκαν στην καρτέλα Σάρωση/Άνοιγμα του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία > Επιλογές…).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων μπορεί να εκκινηθεί χειροκίνητα. Για παράδειγμα, εάν απενεργοποιήσατε την αυτόματη αναγνώριση, επιλέξατε χειροκίνητα περιοχές σε μια εικόνα ή αλλάξατε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία > Επιλογές…):

  • τη γλώσσα αναγνώρισης στην καρτέλα Έγγραφο
  • τον τύπο εκτύπωσης του εγγράφου στην καρτέλα Έγγραφο
  • τη λειτουργία χρώματος στην καρτέλα Έγγραφο
  • τις επιλογές αναγνώρισης στην καρτέλα Ανάγνωση
  • τις γραμματοσειρές για χρήση στην καρτέλα Ανάγνωση

Για να εκκινήσετε τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων χειροκίνητα:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Ανάγνωση στην κύρια γραμμή εργαλείων ή
  • Επιλέξτε Ανάγνωση εγγράφου στο μενού Έγγραφο

Συμβουλή: Για την αναγνώριση της επιλεγμένης περιοχής ή σελίδας, χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες επιλογές από τα μενού Σελίδα και Περιοχή ή χρησιμοποιήστε το μενού συντόμευσης.

Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες:

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.