In tài liệu PDF

PDF Editor cho phép bạn in tài liệu PDF. Trước khi in, đảm bảo rằng máy tính của bạn được kết nối với máy in cục bộ hoặc mạng và được cài đặt trình điều khiển cho máy in.

 1. Nhấp vào nút trên thanh công cụ chính hoặc nhấp Tệp > In....
 2. Trong hộp thoại mở ra, chỉ định cài đặt in mong muốn:
  • Máy in - Chọn một trong các thiết bị in khả dụng.
  • Sao chép - Chỉ định số bản in.
  • Các trang cần in - Chỉ định các trang sẽ được in (bạn có thể chọn ít tất cả các trang, các trang được chọn hoặc một phạm vi trang).
  • Thiết lập trang - Chỉ định cỡ giấy và hướng giấy.
  • Tỉ lệ và vị trí - Chỉ định số lượng trang tài liệu đặt trong một trang giấy in và các cài đặt in khác như tỉ lệ hình ảnh và in hai mặt.
  • Đen trắng - Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn in đen trắng tài liệu của bạn.
  • In đến tệp - Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn lưu tất cả các trang tài liệu vào một tệp.
  • In phần chú thích và đánh dấu - Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn in các nhận xét.
 3. Nhấp In.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.