Ví dụ: Sử dụng SCCM để triển khai ABBYY FineReader 14

Ví dụ này minh họa quá trình triển khai trên Microsoft Windows Server 2012.

 1. Lập một điểm cài đặt quản trị (xem Cài đặt cấp quản trị) hoặc lập một điểm cài đặt quản trị nhiều người dùng (xem Triển khai gói phân phối nhiều người dùng bằng giấy phép cho mỗi vị trí).
 2. Khởi động SCCM Administrator Console và chọn mục Software Library.
 3. Chọn mục Applications trong nhóm Application Management.
 4. Nhấp chuột phải vào mục Applications và nhấp Create Application trên trình đơn lối tắt.
 5. Trong hộp thoại Create Application Wizard, chọn Automatically Detect information about this application from installation files. Chọn Windows Installer (tệp *.msi) từ danh sách thả xuống Type. Chỉ định đường dẫn tới điểm cài đặt quản trị trong hộp Location và nhấp vào Next.
  Lưu ý. Không thể cài đặt phiên bản 32 bit của ABBYY FineReader 14 trên hệ thống 64 bit. Điều này cũng đúng với phiên bản 64 bit trên hệ thống 32 bit.
 6. Chỉ định bất cứ thông tin gì được yêu cầu về ABBYY FineReader. Không thực hiện bất cứ thay đổi gì trong trường Installation Program. Nhấp Next.
 7. Kiểm tra để đảm bảo rằng ứng dụng đã được tạo thành công và đóng Trình hướng dẫn tạo ứng dụng.


 8. Để tự động tải các tệp cài đặt lên các máy trạm:
  1. Nhấp chuột phải vào ứng dụng bạn đã tạo và nhấp vào Properties trên trình đơn lối tắt.
  2. Trong hộp thoại mở ra, chọn tab Distribution Settings và bật tùy chọn Automatically download content when packages are assigned to distribution points.
 9. Cài đặt được đề xuất:
  Trên tab Deployment Types, chọn ABBYY FineReader 14 Windows Installer và nhấp Edit. Trong hộp thoại thuộc tính, chọn tab Content và cài đặt các tùy chọn Triển khai thành Download content from distribution point and run locally.
 10. Để triển khai ứng dụng tới máy trạm, nhấp chuột phải vào ứng dụng và nhấp Deploy trên trình đơn lối tắt. Chọn Device Collection mong muốn trong Collection.
  Lưu ý: Các cài đặt Bộ sưu tập người dùng không được hỗ trợ.
 11. Hoàn thành phần còn lại của quá trình triển khai như bình thường.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.