Tùy chọn dòng lệnh bổ sung cho cài đặt tĩnh lặng

/L<language code> vô hiệu hóa chọn ngôn ngữ giao diện tự động và cài đặt ABBYY FineReader với ngôn ngữ giao diện được chỉ định trong dòng lệnh.

Giá trị mã ngôn ngữ* có thể:

1026   Tiếng Bulgari

1028   Tiếng Trung (Phồn thể)

1029   Tiếng Séc

1030   Tiếng Đan Mạch

1031   Tiếng Đức

1032   Tiếng Hy Lạp

1033   Tiếng Anh

1034   Tiếng Tây Ban Nha

1036   Tiếng Pháp

1038   Tiếng Hungari

1040   Tiếng Ý

1041   Tiếng Nhật

1042   Tiếng Hàn

1043   Tiếng Hà Lan

1045   Tiếng Ba Lan

1046   Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

1049   Tiếng Nga

1051   Tiếng Slovak

1053   Tiếng Thụy Điển

1055   Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

1058   Tiếng Ukraina

1061   Tiếng Estonia

1066   Tiếng Việt

2052   Tiếng Trung (Giản thể)

*Số lượng ngôn ngữ giao diện sẵn có tùy thuộc vào loại gói phân phối của bạn.

/V"<command line>" truyền dòng lệnh được chỉ định trực tiếp tới msiexec.exe.

/a – cho phép tạo điểm cài đặt quản trị

Thay vì từ "command line" bạn có thể chỉ định:

INSTALLDIR="<path>" Chỉ định đường dẫn tới thư mục nơi ABBYY FineReader 14 sẽ được cài đặt.
EXPLORER_INTEGRATION=0 Ngăn tích hợp ABBYY FineReader 14 với Windows Explorer.
SHCTDESKTOP=0 Ngăn tạo biểu tượng ABBYY FineReader 14 trên màn hình nền.
SSR_AUTORUN=0 Ngăn khởi chạy ABBYY Screenshot Reader khi khởi động hệ thống.
DEFAULT_PDF=1 Đặt ABBYY FineReader 14 làm ứng dụng mặc định để mở tệp *.PDF.
DONT_ASK_ABOUT_DEFAULT=1 Ngăn hiển thị các hộp thoại ABBYY FineReader 14 hỏi người dùng có muốn đặt ABBYY FineReader 14 làm ứng dụng mặc định để mở tệp *.PDF hay không.
STATISTICS_ALLOWED=0 Ngăn gửi thông tin về các cài đặt ABBYY FineReader 14 hiện tại tới ABBYY qua Internet.
CHECK_UPDATES=0 Ngăn kiểm tra các cập nhật.
INSTALL_UPDATES=0 Ngăn tải về và cài đặt các bản cập nhật.
MARKETING_TIPS_ALLOWED=0 Ngăn hiển thị tin nhắn quảng cáo.
SSR=0 Ngăn cài đặt ABBYY Screenshot Reader.
HF=0 Ngăn cài đặt ABBYY Hot Folder.
COMPARATOR=0 Ngăn cài đặt ABBYY Compare Documents
SN=<serial number> Chỉ định số sêri để tự động kích hoạt giấy phép Cho mỗi vị trí.
LIC_SERVER_NAME=<path> Chỉ định đường dẫn đến Máy chủ cấp phép.
ADMIN_SETUP=Serial/Server

Tạo điểm cài đặt quản trị thuộc loại đã chỉ định:
ADMIN_SETUP=Serial

Hiển thị một hộp thoại tại đây bạn có thể nhập số sêri để kích hoạt tự động.

ADMIN_SETUP=Server

Hiển thị một hộp thoại tại đây bạn có thể nhập địa chỉ của Máy chủ cấp phép.

EULA_ACCEPTED=1 Chặn hiển thị Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối của ABBYY FineReader 14. EULA và Chính sách bảo mật sẽ được coi là đã được chấp nhận.

Ví dụ:

Setup.exe /qn /L1049 /v INSTALLDIR="C:\ABBYY FineReader 14" STATISTICS_ALLOWED=0

Tùy chọn này sẽ cài đặt ABBYY FineReader 14 vào C:\ABBYY FineReader 14. Các trình đơn, hộp thoại và các phần tử giao diện khác sẽ bằng tiếng Nga. Thông tin về cài đặt ABBYY FineReader đã chọn sẽ không được gửi tới ABBYY qua Internet. Nhóm ngôn ngữ OCR sẵn có tùy thuộc vào loại gói phân phối.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.