Формат DOC(X)/RTF/ODT

Ця закладка містить такі групи налаштувань:

Оформлення документа

Вибір формату та параметрів збереження залежить від того, як ви плануєте використовувати розпізнаний документ надалі:

 1. Точна копія
  Дозволяє отримати документ, оформлення якого буде повністю відповідати оригіналу. Рекомендується використовувати для документів складного оформлення, наприклад рекламних брошур. Однак цей режим не передбачає внесення значних виправлень у текст і оформлення.
 2. Копія, що редагується
  Дозволяє отримати документ, оформлення якого може несуттєво відрізнятися від оригіналу. Документ, отриманий за допомогою цього режиму, легко редагується.
 3. Форматований текст
  В отриманому документі зберігається написання та розмір шрифту, розбиття на абзаци, але не зберігається розміщення об’єктів на сторінці та міжрядкові інтервали. Таким чином, буде отримано суцільний текст із вирівнюванням за лівим краєм. Для тексту, у якому порядок читання справа наліво, вирівнювання буде за правим краєм.
  Будь-який текст із вертикальною орієнтацією в цьому режимі буде відображатися горизонтально.
 4. Простий текст
  У цьому режимі можна зберегти тільки накреслення шрифту, якщо вибрано цю опцію Зберігати напівжирний шрифт, курсив і підкреслення в простому тексті.

Розмір сторінки за замовчуванням

Ви можете вказати розмір паперу, який буде використано під час збереження результатів розпізнавання.

Параметри збереження ілюстрацій

Якщо розпізнаний текст містить велику кількість ілюстрацій, то розмір кінцевого файлу може бути дуже великим. Якість зображень і розмір отриманого файлу залежать від вибраного значення у випадному списку Зберігати малюнки.

Порада. Для того щоб задати параметри збереження зображень, виберіть пункт Інша.... У діалоговому вікні, що відкрилося, Параметри збереження виберіть необхідні значення та натисніть кнопку ОК.

Параметри збереження тексту

 • Зберігати колонтитули і номери сторінок
  У разі збереження розпізнаного тексту буде збережено колонтитули та номери сторінок.
 • Зберігати переноси та поділ на рядки
  Під час збереження розпізнаного тексту переноси та поділ на рядки будуть такими самими, як на вихідному зображенні.
 • Зберігати поділ на сторінки
  Під час збереження розпізнаного тексту поділ на сторінки буде таким самим, як на вихідному зображенні.
 • Зберігати номери рядків
  Нумерацію рядків у розпізнаному тексті буде збережено, якщо вона була у вихідному документі. Номери рядків зберігаються у вигляді врізки, яка не змінюється під час редагування тексту.
  Ця функція доступна тільки в режимі Копія, що редагується.
 • Зберігати колір тла та літер
  У розпізнаному тексті буде збережено вихідний колір букв і фону.
 • Зберігати напівжирний шрифт, курсив і підкреслення в простому тексті
  Під час збереження в режимі Простий текст буде збережено накреслення шрифту.

Якщо на закладці Розпізнавання діалогу Налаштування (меню Інструменти > Налаштування...) було відключено виявлення елементів оформлення документа (колонтитулів, виносок, змісту, нумерованих списків), то ці елементи буде збережено як основний текст.

Невпевнено розпізнані символи

Позначте опцію Виділяти невпевнено розпізнані символи, якщо ви маєте намір редагувати розпізнаний текст у Microsoft Word, а не у вікні Текст OCR-редактора програми ABBYY FineReader. Якщо ця опція відмічена, всі невпевнено розпізнані символи буде виділено кольором у програмі Microsoft Word.

Порада. Під час роботи в OCR-редакторі колір виділення невпевнено розпізнаних символів можна змінити на закладці Зони та текст у діалозі Налаштування (меню Інструменти > Налаштування...).

Зберігати метадані, у т.ч. авторів, ключові слова та ін.

Під час збереження буде автоматично збережено метадані відкритого документа. Опцію позначено за замовчуванням.

Щоб відредагувати поточні метадані документа, натисніть Редагувати метадані..., внесіть потрібні виправлення та натисніть OK.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.