Microsoft Word-uppgifter

Download

Med uppgifterna på fliken Snabbstart i fönstret Uppgift kan du enkelt läsa in pappersdokument och konvertera dem till redigerbara Microsoft Word-filer. De för närvarande valda programalternativen kommer att användas. Om du vill anpassa tolkningsalternativen ska du använda uppgifterna på fliken Microsoft Word.

 1. Öppna listrutan Dokumentspråk från den översta delen av fönstret och välj språken för alla dina dokument.
 2. Gå till listrutan Färgläge och välj antingen fullfärgsläge eller svartvitt läge.

Viktigt! När du väl har konverterat ett dokument till svartvitt kan du inte återställa färgerna igen.

 1. Välj önskade dokumentalternativ till höger om fönstret:
  • Dokumentlayout-alternativ
  • Välj Behåll bilder om du vill spara bilderna i måldokumentet
  • Välj Behåll sidhuvud och sidfot om du vill spara sidhuvuden och sidfötterna i måldokumentet

Mer information om de tillgängliga sparalternativen för Microsoft Word finns i "Spara redigerbara dokument."

 1. Klicka på knappen för uppgiften som du behöver:
  • Skanna till Microsoft Word läser in ett pappersdokument och konverterar det till Microsoft Word
  • Bild eller PDF-fil till Microsoft Word konverterar PDF-dokument eller bildfiler till Microsoft Word
  • Foto till Microsoft Word konverterar foton av dokument till Microsoft Word

Som ett resultat skapas ett nytt Microsoft Word-dokument som innehåller texten från ditt originaldokument.

Viktigt! När du startar en inbyggd uppgift kommer de aktuellt markerade programalternativen att användas. Du måste starta om uppgiften om du bestämmer dig för att ändra något av alternativen.

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.