Tolkar dokument

Download

I ABBYY FineReader används OCR, optisk teckentolkning, när dokumentbilder konverteras till redigerbar text. Innan OCR utförs kommer programmet att analyserar strukturen på hela dokumentet och de områden som innehåller text, streckkoder, bilder och tabeller identifieras. OCR-kvaliteten kan förbättras genom att du markerar korrekt dokumenttyp, läsningsläge och utskriftstyp innan tolkning.

Som standard tolkas ABBYY FineReader-dokument automatiskt. De aktuella programinställningarna används för automatisk tolkning.

Tips! Du kan inaktivera automatisk analys och OCR av nya bilder från fliken Läs in/öppna i dialogrutan Alternativ (Verktyg > Alternativ…).

I vissa fall kan OCR-processen startas manuellt. Om du exempelvis har inaktiverat automatisk tolkning, markerat områden på en bild manuellt eller ändrat följande inställningar i dialogrutan Alternativ (Verktyg > Alternativ…):

  • tolkningsspråket i fliken Dokument
  • dokumenttypen i fliken Dokument
  • färgläget i fliken Dokument
  • tolkningsinställningarna i fliken Läs
  • typsnitten som ska användas i fliken Läs

Så här startar du OCR-processen manuellt:

  • Klicka på knappen Läs i huvudverktygsfältet eller
  • Läs dokument på menyn Dokument

Tips! Du tolkar det markerade området eller sidan genom att använda motsvarande alternativ från menyerna Sida och Område, eller genom att använda snabbmenyn.

Se även:

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.