Opslaan als PDF

Download

PDF is een veelgebruikte documentindeling. PDF-documenten zien er op verschillende computers hetzelfde uit, kunnen worden beveiligd met wachtwoorden en zijn zeer geschikt voor opslag in elektronische archieven.

U kunt de tekst als volgt in de PDF-indeling opslaan:

 • Klik op het pijltje naast de knop Opslaan op de hoofdwerkbalk en klik vervolgens op Opslaan als PDF-document…. Indien de gewenste indeling niet wordt weergegeven in de lijst, klikt u op In andere indelingen opslaan… en selecteert u de gewenste indeling in de vervolgkeuzelijst Opslaan als type. Klik in het menu Bestand op Document opslaan als en klik vervolgens op PDF-document.

Tip: Er zijn aanvullende opties voor het opslaan beschikbaar in het dialoogvenster Opties : Selecteer Extra> Opties…, klik op het tabblad Opslaan en vervolgens op het tabblad PDF.

De opties op dit tabblad zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

Standaardpapierformaat

Selecteer in de vervolgkeuzelijst het papierformaat dat u wilt gebruiken voor het opslaan van documenten als PDF.

Opslagmodus

Afhankelijk van de manier waarop u het elektronische document wilt gebruiken, selecteert u één van de onderstaande opties:

 • Alleen tekst en illustraties

Alleen de herkende tekst en de bijbehorende illustraties worden opgeslagen. U kunt de tekst van de volledige pagina doorzoeken en het PDF-bestand heeft een geringe omvang. Het uiterlijk van het resulterende document kan enigszins afwijken van het origineel.

 • Tekst boven het paginabeeld

De achtergrond en de illustraties van het originele document blijven bewaard en de herkende tekst wordt tegen deze achtergrond weergegeven. Een PDF-document van dit type neemt meestal meer ruimte in beslag dan wanneer u kiest voor de optie Alleen tekst en illustraties. U kunt in het PDF-document zoekacties op de tekst uitvoeren. Het uiterlijk van het resulterende document kan in bepaalde gevallen enigszins afwijken van het origineel.

 • Tekst onder het paginabeeld

De volledige pagina-afbeelding wordt als afbeelding opgeslagen en de herkende tekst wordt eronder geplaatst. Gebruik deze optie als u een volledig doorzoekbaar document wilt maken dat er vrijwel hetzelfde uitziet als het origineel.

 • Alleen paginabeeld

De exacte afbeelding van de pagina wordt opgeslagen. Dit type PDF-document is bijna niet van het origineel te onderscheiden, maar u kunt geen zoekacties in het document uitvoeren.

Afhankelijk van de geselecteerde opslagmethode zijn enkele van de onderstaande opties beschikbaar:

 • Tekst- en achtergrondkleur behouden

Selecteer deze optie als u wilt dat de tekst- en achtergrondkleuren in het PDF-bestand bewaard blijven.

 • Kop- en voetregels behouden

Met deze optie blijven kop- en voetregels in het uitvoerdocument bewaard.

 • Inhoudsopgave genereren

Selecteer deze optie als u een inhoudsopgave wenst aan te maken van de documenttitels.

 • PDF met tags inschakelen

Selecteer deze optie om PDF-tags toe te voegen aan het resulterende PDF-document.

Naast tekst en illustraties kunnen PDF-bestanden ook informatie bevatten over de documentstructuur, zoals de logische indeling, illustraties en tabellen. Deze informatie wordt opgeslagen in PDF-tags. Een PDF-document met PDF-tags kan aan verschillende schermformaten worden aangepast en kan ook worden weergegeven op mobiele apparatuur met kleine beeldschermen.

 • Afbeeldingen comprimeren met MRC

Selecteer deze optie om in een sterk gecomprimeerd document de visuele kwaliteit van tekst en afbeeldingen te behouden.

 • ABBYY PreciseScan toepassen voor mooie tekens op afbeeldingen

Selecteer deze optie om de tekens in een document te effenen met ABBYY's PreciseScan-technologie, zodat ze minder pixelachtig worden.

Beeldinstellingen

Het resulterende bestand kan vrij groot zijn als uw tekst een groot aantal illustraties bevat of als u ervoor kiest om de pagina-afbeelding op te slaan samen met de herkende tekst. Om de grootte van het resulterende bestand en de kwaliteit van de illustraties aan te passen, selecteert u één van de opties uit de vervolgkeuzelijst Beeldinginstellingen :

 • Hoge kwaliteit (voor afdrukken)

Selecteer deze optie om de kwaliteit van de illustraties of de pagina-afbeelding te behouden. De oorspronkelijke resolutie van de bronafbeelding wordt behouden.

 • Uitgebalanceerd

Selecteer deze optie om de omvang van het PDF-bestand te verkleinen, maar een vrij hoge kwaliteit van de illustraties of pagina-afbeelding te behouden.

 • Compact

Selecteer deze optie om een PDF-bestand van kleine omvang te verkrijgen. De resolutie van de illustraties en de pagina-afbeelding worden verkleind tot 300 dpi, waardoor de kwaliteit minder wordt.

 • Aangepast…

Selecteer deze optie om uw eigen instellingen te maken voor illustraties en pagina-afbeeldingen in het dialoogvenster Aangepaste instellingen.

Tip: Als u geen illustraties wilt behouden in de herkende tekst, schakelt u de optie Illustraties behouden uit.

Lettertype-instellingen

Bij het opslaan van teksten in PDF, kunt u Adobe-lettertypen of Windows-lettertypen gebruiken geïnstalleerd op uw computer. Om op te geven welk lettertype moet worden gebruikt, selecteert u in de vervolgkeuzelijst één van de volgende opties:

 • Vooraf gedefinieerde lettertypen gebruiken

Het PDF-bestand zal Adobe-lettertypen gebruiken, zoals: Times New Roman, Arial, Courier New.

 • Windows-letterypen gebruiken

Het bestand zal de Windows-lettertypen gebruiken die zijn geïnstalleerd op uw computer.

Om lettertypen in te sluiten in het PDF-document, selecteert u de optie Lettertypen insluiten. Zo weet u zeker dat de lettertypen in het document er op alle computers hetzelfde uitzien, maar het maakt het resulterende bestand wel groter. De optie Lettertypen insluiten is alleen beschikbaar als de opties Alleen tekst en illustraties of Tekst boven het paginabeeld zijn geselecteerd.

PDF-beveiligingsinstellingen

U kunt met behulp van wachtwoorden voorkomen dat uw PDF-document door onbevoegde personen wordt geopend, afgedrukt of bewerkt. Om de PDF-beveiligingsinstellingen te wijzigen, klikt u op de knop PDF-beveiligingsinstellingen… en kiest u in het dialoogvenster hoe u het document wilt beveiligen.

 • Wachtwoord voor openen van document

Met dit wachtwoord voorkomt u dat het PDF-document door onbevoegden wordt geopend. Het document kan alleen worden geopend nadat het door de auteur opgegeven wachtwoord is ingevoerd.

Om een wachtwoord in te stellen voor uw document doet u het volgende:

 1. Selecteer de optie Wachtwoord vereisen om document te openen.
 2. Klik op de knop .
 3. Typ het wachtwoord in het dialoogvenster Wachtwoord voor openen van document invoeren en bevestig het.

Het wachtwoord dat u typt, wordt weergegeven in de vorm van stippen in het veld Wachtwoord voor openen van document van het dialoogvenster PDF-beveiligingsinstellingen .

 • Wachtwoord voor toegangsrechten

Met dit wachtwoord voorkomt u dat het PDF-document wordt bewerkt en/of afgedrukt door onbevoegden, of dat informatie naar andere toepassing wordt gekopieerd. De betreffende handeling kan alleen worden uitgevoerd nadat het door de auteur opgegeven wachtwoord werd ingevoerd.

 1. Selecteer de optie Afdrukken en bewerken van het document en de beveiligingsinstellingen beperken.
 2. Klik op de knop .
 3. Geef in het dialoogvenster Wachtwoord voor toegangsrechten invoeren uw wachtwoord op en bevestig het.

Het wachtwoord dat u typt, wordt weergegeven in de vorm van stippen in het veld Wachtwoord voor toegangsrechten van het dialoogvenster PDF-beveiligingsinstellingen .

Selecteer vervolgens de handelingen die u aan de gebruikers van het PDF-document wilt toestaan. Deze beperkingen worden ingesteld in de optiegroep   Instellingen voor toegangsrechten.

 1. Aan de hand van de items in de vervolgkeuzelijst Afdrukken toegestaan kunt u het afdrukken van het document toestaan of verbieden.
 2. Aan de hand van de items in de vervolgkeuzelijst Wijzigingen toegestaan kunt u het bewerken van het document toestaan of verbieden.
 3. Indien de optie Kopiëren van tekst, illustraties en andere inhoud toestaan is geselecteerd kan de gebruiker de inhoud van het PDF-document (tekst en afbeeldingen) naar het Klembord kopiëren. Als u deze handeling wilt verbieden, schakelt u deze optie uit.
 4. Indien de optie Schermlezers toestaan tekst te lezen is geselecteerd, kan de gebruiker de inhoud van het PDF-document (tekst en afbeeldingen) naar het Klembord kopiëren. Als u deze handeling wilt verbieden, schakelt u deze optie uit.
 • Coderingsniveau

Aan de hand van de items in de vervolgkeuzelijst Coderingsniveau kunt u het type codering instellen voor het wachtwoordbeveiligde PDF-document.

 1. Laag (40 bit) - compatibel met Acrobat 3.0 en hoger definieert een 40-bits coderingsniveau gebaseerd op de RC4-standaard.
 2. Hoog (128 bit) - compatibel met Acrobat 5.0 en hoger definieert een 128-bits coderingsniveau gebaseerd op de RC4-standaard, maar gebruikers van vroegere versies van Adobe Acrobat kunnen PDF-documenten met een dergelijke versleuteling niet openen.
 3. Hoog (128-bit AES) - compatibel met Acrobat 7.0 en hoger definieert een 128-bits coderingsniveau gebaseerd op de RC4-standaard, maar gebruikers van vroegere versies van Adobe Acrobat kunnen PDF-documenten met een dergelijke versleuteling niet openen.

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.