Αποθήκευση εικόνας μιας σελίδας

Το ABBYY FineReader σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε εικόνες σελίδας, συμπεριλαμβανομένων σαρώσεων.

Για να αποθηκεύσετε μία ή περισσότερες εικόνες:

  1. Επιλέξτε τις σελίδες στο παράθυρο Σελίδες.
  2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση σελίδων ως εικόνες…
  3. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε το δίσκο και το φάκελο για την αποθήκευση του αρχείου.
  4. Επιλέξτε μια μορφή γραφικών στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα.

Σημαντικό! Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε πολλαπλές σελίδες σε ένα αρχείο, επιλέξτε τη μορφή TIF και κατόπιν επιλέξτε Αποθήκευση ως αρχείο εικόνας πολλών σελίδων.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας".

  1. Καθορίστε το όνομα του αρχείου και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Συμβουλή: Κατά την αποθήκευση, μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή της εικόνας και τη μέθοδο συμπίεσης. Η συμπίεση της εικόνας σάς επιτρέπει να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη συμπίεση της εικόνας διαφέρουν ανάλογα με το ρυθμό συμπίεσης και την απώλεια των δεδομένων. Δύο παράγοντες καθορίζουν την επιλογή της μεθόδου συμπίεσης: η ποιότητα της εικόνας που προκύπτει και το μέγεθος του αρχείου.

Το ABBYY FineReader σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες μεθόδους συμπίεσης:

  • ZIP

Αποτρέπει την απώλεια δεδομένων και χρησιμοποιείται για εικόνες οι οποίες περιέχουν μεγάλα τμήματα ενός χρώματος. Για παράδειγμα, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για στιγμιότυπα οθόνης και ασπρόμαυρες εικόνες.

  • JPEG

Χρησιμοποιείται για εικόνες σε τόνους του γκρι και έγχρωμες εικόνες, όπως φωτογραφίες. Αυτή η μέθοδος παρέχει συμπίεση υψηλής πυκνότητας αλλά οδηγεί σε απώλεια δεδομένων και χαμηλότερη ποιότητα εικόνας (θολά περιγράμματα και φτωχή παλέτα χρωμάτων).

  • CCITT Ομάδα 4

Καμία απώλεια δεδομένων. Χρησιμοποιείται συνήθως για ασπρόμαυρες εικόνες που δημιουργούνται σε προγράμματα γραφικών ή σαρωμένες εικόνες. Η συμπίεση CCITT Ομάδα 4 είναι μια ευρέως διαδεδομένη μέθοδος συμπίεσης που εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους εικόνων.

  • Packbits

Καμία απώλεια δεδομένων. Χρησιμοποιείται για σαρωμένες ασπρόμαυρες εικόνες.

  • LZW

Καμία απώλεια δεδομένων. Χρησιμοποιείται για γραφικά και εικόνες σε τόνους του γκρι.

Οι ρυθμίσεις στην καρτέλα Αποθήκευση > PDF του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία > Επιλογές) χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση εικόνων σελίδας σε PDF μόνο εικόνας.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.