Αντιγραφή περιεχομένου από έγγραφα

Το ABBYY FineReader σάς παρέχει τη δυνατότητα να αντιγράφετε κείμενο, εικόνες και πίνακες από έγγραφα και να τα επικολλάτε σε άλλες εφαρμογές. Μπορείτε να αντιγράφετε περιεχόμενο από σαρωμένες σελίδες και εικόνες χωρίς να αναγνωρίζετε ολόκληρο το έγγραφο ή να το μετατρέπετε σε επεξεργάσιμη μορφή. Το επιλεγμένο περιεχόμενο αντιγράφεται στο Πρόχειρο και μπορεί να επικολληθεί σε οποιαδήποτε εφαρμογή η οποία υποστηρίζει την επικόλληση από το Πρόχειρο.

Στην ενότητα "Προσθήκη εικόνων χωρίς επεξεργασία" περιγράφεται ο τρόπος ανοίγματος εγγράφων στο ABBYY FineReader χωρίς αναγνώρισή τους.

Για να αντιγράψετε περιεχόμενο:

  1. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο , , ή στο παράθυρο Εικόνα για να επιλέξετε το τμήμα του εγγράφου που θέλετε να αντιγράψετε.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί στην αναδυόμενη γραμμή εργαλείων ή κάντε δεξί κλικ στην επιλεγμένη περιοχή και μετά επιλέξτε Ανάγνωση και αντιγραφή στο Πρόχειρο στο μενού συντόμευσης.
  3. Επικολλήστε το περιεχόμενο σε άλλη εφαρμογή.

Για να αντιγράψετε πολλές σελίδες:

  1. Επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να αντιγράψετε στο παράθυρο Σελίδες.
  2. Κάντε δεξί κλικ στις επιλεγμένες σελίδες, επιλέξτε Αποθήκευση επιλεγμένων σελίδων ως ή Αποστολή επιλεγμένων σελίδων στο… στο μενού συντόμευσης και μετά επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία θέλετε να εισαγάγετε τις σελίδες.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.