Integrace s aplikací Microsoft Outlook

Díky integraci s aplikací Microsoft Outlook můžete k vytváření dokumentů PDF snadno používat e-maily, složky e-mailů a přílohy e-mailů, a to přímo v aplikaci Microsoft Outlook.

Postup použití těla e-mailu k vytvoření dokumentu PDF

Chcete-li vytvořit dokument PDF z těla e-mailu, proveďte následující kroky:

 1. V aplikaci Microsoft Outlook vyberte e-mail, z něhož se má dokument PDF vytvořit.
 2. Na panelu nástrojů ABBYY FineReader PDF klikněte na Převést do formátu PDF.
  Chcete-li vytvořit dokument PDF z několika e-mailů, vyberte je všechny najednou.
 3. V zobrazeném dialogovém okně zadejte název a složku pro výstupní dokument PDF a zvolte možnost Otevřít dokument, pokud výstupní dokument potřebujete otevřít v prohlížeči PDF.
  Můžete také zadat relevantní příkazy v místní nabídce vybraného e-mailu (vybraných e-mailů).

Je-li to nutné, klikněte na Předvolby na panelu nástrojů ABBYY FineReader PDF a upřesněte nastavení vytvoření PDF.

Tak se výstupní dokument PDF uloží do zadané složky a, pokud to bude potřeba, otevře se v prohlížeči PDF.  

Všechny přílohy e-mailu se uloží do výstupního dokumentu PDF jako přílohy PDF.

Postup použití složky e-mailu k vytvoření dokumentu PDF

Chcete-li vytvořit dokument PDF ze složky e-mailu, proveďte následující kroky:

 1. V aplikaci Microsoft Outlook zadejte složku e-mailu, která se má k vytvoření dokumentu PDF použít.
 2. Na panelu nástrojů ABBYY FineReader PDF klikněte na Vytvořit soubor PDF ze složkynebo zvolte odpovídající příkaz v místní nabídce složky.
 3. Zadejte název umístění, kam se má výstupní dokument PDF uložit.
 4. Potřebujete-li otevřít výsledný dokument v prohlížeči PDF, zvolte Otevřít dokument.

Je-li to nutné, klikněte na Předvolby na panelu nástrojů ABBYY FineReader PDF a zadejte nastavení vytvoření PDF.

Tak se výstupní dokument PDF uloží do zadané složky a, pokud to bude potřeba, otevře se v prohlížeči PDF.  

Všechny přílohy e-mailu se uloží do výstupního dokumentu PDF jako přílohy PDF.

Postup použití příloh e-mailu k vytvoření dokumentu PDF

Chcete-li vytvořit dokument PDF z příloh e-mailu, proveďte následující kroky:

 1. V aplikaci Microsoft Outlook vyberte jeden nebi více e-mailů, jejichž přílohy chcete použít k vytvoření dokumentů PDF.
 2. Zvolte Vytvořit soubor PDF z příloh na panelu nástrojů ABBYY FineReader PDF nebo v místní nabídce pro e-mailovou zprávu.
  Chcete-li vytvořit dokument PDF z jedné nebo více příloh, vyberte odpovídající přílohy a v místní nabídce zvolte možnost Vytvořit soubor PDF z příloh.
 3. Zobrazí se okno ABBYY FineReader PDF pro převod obrázků. V tomto okně zadejte odpovídající parametry a nastavení převodu a klikněte na možnost Převést do formátu PDF.
 4. Zadejte složku, do které se má dokument PDF uložit.

Tím se výstupní dokumenty PDF uloží do zadané složky.

Nastavení vytváření PDF

Tento dialog obsahuje následující skupiny nastavení:

 • Vytvořit dokument PDF/A
  Tuto možnost vyberte, chcete-li vytvořit dokument kompatibilní s formátem PDF/A. V rozevíracím seznamu na pravé straně vyberte požadovaný typ PDF/A.
 • Dokumenty chráněné heslem
  Tuto možnost zvolte, pokud potřebujete chránit dokument PDF heslem před neoprávněným zobrazením, tiskem a úpravami. Dále klikněte na Nastavení... a v zobrazeném dialogovém okně zadejte odpovídající parametry zabezpečení .

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.