ABBYY So sánh tài liệu

ABBYY So sánh tài liệu là một giải pháp phần mềm vạn năng cho phép bạn so sánh hai phiên bản khác nhau của cùng một tài liệu ở các định dạng khác nhau.

ABBYY So sánh tài liệu cho phép bạn phát hiện các điểm khác biệt trong văn bản và giúp ngăn việc phê chuẩn xuất bản phiên bản sai của một tài liệu.

Các tính năng chính

  • So sánh các tài liệu ở các định dạng khác nhau. Bạn có thể so sánh một tài liệu Microsoft Word với phiên bản PDF của tài liệu đó, một ảnh quét với phiên bản ODT của ảnh quét đó và bất cứ kết hợp định dạng nào được hỗ trợ bởi ABBYY FineReader PDF 15.
  • Xem chi tiết các điểm khác nhau trong chế độ xem cạnh nhau thuận tiện. Nhấp vào một điểm khác nhau trong ngăn kết quả để tô sáng ngay đoạn tương ứng trong cả hai phiên bản.
  • Chỉ xem những thay đổi đáng kể như văn bản được xóa, thêm hoặc chỉnh sửa. Những điểm khác nhau nhỏ như định dạng, phông chữ, dấu cách và tab sẽ được bỏ qua.
  • Lưu các tài liệu dưới dạng tập tin Microsoft Word mà trong đó điểm khác biệt sẽ được hiển thị nhờ sử dụng tính năng Track Changes.
    Ghi chú: tài liệu đã lưu là phiên bản được nhận dạng của tài liệu gốc, có nghĩa là có thể có các điểm khác biệt trực quan và các lỗi nhận dạng. Vì vậy, một tài liệu thuộc loại này chỉ được sử dụng để xem các điểm khác biệt.
  • Lưu tài liệu dưới dạng tập tin PDF, với việc mỗi điểm khác biệt được đánh dấu bằng một nhận xét.
  • Lưu kết quả so sánh dưới dạng bảng Microsoft Word chứa các điểm khác biệt.

Mục lục chương

04.03.2022 7:13:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.