ABBYY Hot Folder

(Không khả dụng ở một số phiên bản ABBYY FineReader 14. Xem thêm: http://www.ABBYY.com/FineReader)

ABBYY FineReader bao gồm ABBYY Hot Folder, một tác nhân lập lịch cho phép bạn chọn thư mục có hình ảnh mà ABBYY FineReader cần xử lý tự động. Bạn có thể lập lịch cho ABBYY FineReader xử lý tài liệu khi bạn không sử dụng máy tính, ví dụ như chạy qua đêm,

Để xử lý tự động hình ảnh trong một thư mục, tạo tác vụ xử lý cho thư mục đó và chỉ định các tùy chọn mở hình ảnh, OCR và lưu. Bạn cũng phải chỉ định tần suất ABBYY FineReader sẽ kiểm tra thư mục để xử lý hình ảnh mới (định kỳ hoặc chỉ một lần) và đặt thời gian bắt đầu cho tác vụ.

Để tác vụ bắt đầu, máy tính của bạn phải được bật và bạn phải đăng nhập.

Cài đặt ABBYY Hot Folder

Theo mặc định, ABBYY Hot Folder được cài đặt trên máy tính của bạn cùng với ABBYY FineReader 14. Nếu trong quá trình cài đặt tùy chỉnh ABBYY FineReader 14, bạn chọn không cài đặt thành phần ABBYY Hot Folder, bạn có thể cài đặt thành phần này sau bằng cách làm theo hướng dẫn bên dưới.

Để cài đặt ABBYY Hot Folder:

 1. Nhấp vào nút Bắt đầu trên Thanh tác vụ sau đó nhấp Bảng điều khiển.
 2. Nhấp Chương trình và các tính năng.
  Nếu bạn sử dụng Windows 10, nhấp Bắt đầu > Tùy chọn > Hệ thống > Các ứng dụng.
 3. Chọn ABBYY FineReader 14 từ danh sách các chương trình đã cài đặt và nhấp Thay đổi.
 4. Trong hộp thoại Thiết lập tùy chỉnhа, chọn mục ABBYY Hot Folder.
 5. Thực hiện theo hướng dẫn trong trình hướng dẫn cài đặt.

Khởi chạy ABBYY Hot Folder

Để khởi chạy ABBYY Hot Folder:

 • Nhấp Bắt đầu > ABBYY FineReader 14 sau đó nhấp ABBYY Hot Folder (Bắt đầu > Tất cả các chương trình > ABBYY FineReader 14 > ABBYY Hot Folder, nếu bạn sử dụng Windows 10), hoặc
 • nhấp vào ABBYY FineReader 14 sau đó nhấp Hot Folder, hoặc
 • nhấp vào trên thanh tác vụ Windows (biểu tượng này sẽ xuất hiện sau khi bạn đã thiết lập ít nhất một tác vụ).

Khi bạn khởi chạy ABBYY Hot Folder, cửa sổ chính của chương trình sẽ mở ra.

Sử dụng các nút trên thanh công cụ ở đầu cửa sổ để thiết lập, sao chép và xóa tác vụ, để bắt đầu xử lý và để xem báo cáo.

Các tác vụ đã thiết lập được hiển thị trong cửa sổ chính ABBYY Hot Folder. Đường dẫn hoàn chỉnh đến thư mục, trạng thái và thời gian của phiên xử lý tiếp theo được hiển thị cho từng thư mục.

Một tác vụ có thể có một trong các trạng thái sau:

Trạng thái Mô tả
Đang chạy... Các hình ảnh trong thư mục đang được xử lý.
Đã lên lịch Bạn đã chọn chỉ kiểm tra hình ảnh trong Hot Folder một lần tại thời điểm khởi động. Thời gian bắt đầu được chỉ ra trong Thời gian bắt đầu tiếp theo cột.
Đang xem... Bạn chọn kiểm tra hình ảnh trong Hot Folder lặp đi lặp lại. Thời gian bắt đầu được chỉ ra trong Thời gian bắt đầu tiếp theo cột.
Đã dừng Quá trình xử lý đã được tạm dừng bởi người dùng.
Đã hoàn thành Quá trình xử lý đã hoàn thành.
Lỗi (xem nhật ký) Đã xảy ra lỗi khi xử lý hình ảnh trong thư mục. Toàn bộ văn bản về lỗi có trong nhật ký tác vụ. Để tìm nguyên nhân của lỗi, chọn thư mục thất bại và nhấp vào nút.

Bạn có thể lưu tác vụ để sử dụng trong tương lai:

 1. Nhấp > Xuất....
 2. Trong hộp thoại mở ra, chỉ định tên của tác vụ và thư mục lưu trữ dự án.
 3. Nhấp Lưu.

Để tải một tác vụ đã lưu trước đó:

1. Nhấp > Nhập....

2. Trong hộp thoại mở ra, chọn một tác vụ và nhấp Mở.

Để tạo một tác vụ mới:

 1. Trên thanh công cụ ABBYY Hot Folder, nhấp vào nút Mới.
 2. Trong trường Tên tác vụ, nhập tên cho tác vụ.
 3. Chỉ định một kế hoạch cho tác vụ:
  • Chạy một lần (tác vụ sẽ được chạy một lần vào thời gian bạn chỉ định)
  • Trở lại (tác vụ sẽ được chạy mỗi phút một lần, mỗi ngày một lần, mỗi tuần một lần hoặc mỗi tháng một lần tại thời gian chỉ định).
 4. Chỉ định thư mục hoặc OCR project chứa hình ảnh cần được xử lý.
  • Tệp từ thư mục cho phép bạn xử lý hình ảnh trong các thư mục cục bộ và mạng.
  • Tệp từ FTP cho phép bạn xử lý hình ảnh trong các thư mục trên máy chủ FTP.
   Nếu thông tin đăng nhập và mật khẩu được yêu cầu để truy cập thư mục FTP, hãy nhập thông tin đăng nhập và mật khẩu lần lượt vào các trường Tên người dùngMật khẩu. Nếu không cần thông tin đăng nhập và mật khẩu, chọn tùy chọn Người dùng ẩn danh.
  • Tệp từ Outlook cho phép bạn xử lý hình ảnh từ hộp thư của bạn.
  • Dự án OCR mở hình ảnh được lưu trữ trong tài liệu FineReader.
   Để biết thêm về màu tài liệu, xem Các tính năng của tài liệu cần xem xét trước khi OCR.
   Trong Tệp gốc chỉ định tệp gốc sẽ được giữ lại, bị xóa hay được di chuyển.
 5. Trong bước Phân tích và nhận dạng hình ảnh, cấu hình các tùy chọn phân tích tài liệu và OCR.
  • Từ danh sách thả xuống Ngôn ngữ tài liệu, chọn ngôn ngữ của văn bản cần được nhận dạng.
   Bạn có thể chọn nhiều hơn một ngôn ngữ OCR.
  • Trong Cài đặt xử lý tài liệu, chỉ định tài liệu sẽ được nhận dạng hoặc phân tích hay hình ảnh trang sẽ được xử lý sơ bộ. Nếu cần, chỉ định các tùy chọn OCR và tiền xử lý ảnh bổ sung và lần lượt nhấp vào Tùy chọn nhận dạng... hoặc Tùy chọn xử lý sơ bộ....
  • Chỉ định liệu chương trình sẽ phát hiện các vùng tự động hoặc sử dụng mẫu vùng cho mục đích này.
 6. Từ dánh sách thả xuống Lưu Kết quả, chọn cách tài liệu sẽ được lưu.
  1. Từ danh sách thả xuống Lưu dưới dạng, chọn một định dạng đích.
   Gợi ý. Nhấp Tùy chọn... nếu bạn muốn chỉ định các tùy chọn lưu bổ sung.
   Khi lưu dưới dạng PDF, chỉ định liệu văn bản trên hình ảnh sẽ được nhận dạng hay liệu hình ảnh sẽ được chuyển đổi thành tài liệu PDF chỉ chứa hình ảnh.
  2. Trong trường Thư mục, chỉ định thư mục nơi sẽ lưu tài liệu sau khi xử lý.
  3. Từ danh sách thả xuống Đầu ra, chọn một phương thức lưu:
   • Tạo văn bản riêng cho từng tệp (giữ nguyên cấu trúc thư mục) tạo tài liệu riêng cho từng tệp.
   • Tạo văn bản riêng cho từng thư mục (giữ nguyên cấu trúc thư mục) tạo một tài liệu cho tất cả các tệp được lưu trữ trong một thư mục cụ thể.
   • Tạo một tài liệu cho tất cả các tệp tạo một tài liệu cho tất cả các tệp.
  4. Trong trường Tên tệp, nhập tên sẽ được gán cho tài liệu sau khi xử lý.
   Gợi ý. Bạn có thể chỉ định một số bước lưu cho một thư mục để lưu kết quả xử lý trong nhiều định dạng.
 7. Nhấp Tạo Tác vụ.

Tác vụ đã được cấu hình sẽ được hiển thị trong cửa sổ chính ABBYY Hot Folder.

Các tệp tác vụ được lưu trữ trong %Userprofile%\AppData\Local\ABBYY\FineReader\14.00\HotFolder.

Để tác vụ bắt đầu, máy tính của bạn phải được bật và bạn phải đăng nhập.

Để thấy thư thông báo mỗi khi tác vụ được hoàn thành, nhấp vào .

Một thông báo sẽ hiển thị trong cửa sổ bật lên phía trên thanh tác vụ của Windows.

Thay đổi thuộc tính tác vụ

Bạn có thể thay đổi các thuộc tính của một tác vụ hiện có.

 1. Dừng tác vụ có thuộc tính bạn muốn thay đổi.
 2. Nhấp Sửa đổi trên thanh công cụ ở đầu cửa sổ ABBYY Hot Folder.
 3. Thực hiện những thay đổi cần thiết và nhấp Tạo Tác vụ.

Nhật ký xử lý

Hình ảnh trong Hot Folder được xử lý theo cài đặt đã xác định của bạn. ABBYY Hot Folder giữ nhật ký chi tiết về tất cả các thao tác.

Tệp nhật ký chứa thông tin sau:

 • Tên và cài đặt của tác vụ
 • Lỗi và cảnh báo (nếu có)
 • Thống kê (số trang đã xử lý, số lỗi và cảnh báo, số ký tự không chắc chắn)

Để bật ghi nhật ký, nhấp trên thanh công cụ.

Nhật ký sẽ được lưu dưới dạng tệp TXT trong cùng thư mục chứa các tệp có văn bản được nhận dạng.

Để xem nhật ký:

 1. Trong cửa sổ chính ABBYY Hot Folder, chọn tác vụ bạn muốn kiểm tra.
 2. Nhấp vào nút Nhật ký trên thanh công cụ ở đầu cửa sổ ABBYY Hot Folder.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.