Xem kết quả so sánh

Những điểm khác nhau mà chương trình đã phát hiện được tô sáng ở hai văn bản và cũng được liệt kê riêng trong ngăn bên phải.

ABBYY So sánh tài liệu có thể tìm thấy các loại khác nhau sau:

Mỗi mục trong danh sách các điểm khác nhau chứa một đoạn văn bản đã được xóa, chèn hoặc chỉnh sửa và các số trang mà tại đó văn bản này xuất hiện trong mỗi tài liệu. Để sao chép một điểm khác nhau vào Khay nhớ tạm, nhấp chuột phải vào điểm khác nhau đó và nhấp Sao chép điểm khác khác nhau trên trình đơn lối tắt hoặc chọn điểm khác nhau đó và nhấp Chỉnh sửa > Sao chép điểm khác khác nhau.

Nếu một đoạn văn bản đã được chỉnh sửa, cả phiên bản cũ và mới của đoạn đó sẽ được liệt kê ở ô ngoài cùng bên phải.

Số điểm khác nhau đã phát hiện được hiển thị ở hai vị trí:

 • Trên thanh màu đỏ xuất hiện ở trên cùng của vùng hiển thị sau khi bạn so sánh tài liệu:
 • Bên cạnh tiêu đề của tab ĐIỂM KHÁC BIỆT của ngăn ngoài cùng bên phải: .

Khi bạn chọn một điểm khác biệt trên tab ĐIỂM KHÁC BIỆT văn bản khác biệt sẽ được hiển thị ở cả hai tài liệu bên cạnh nhau.

Để điều hướng các điểm khác nhau, thực hiện một trong các cách sau:

 • Nhấp vào một điểm khác nhau trong một trong hai tài liệu.
 • Sử dụng các phím tắt: Ctrl+Mũi tên phải/Ctrl+Mũi tên trái.
 • Sử dụng nút trên tab ĐIỂM KHÁC BIỆT.
 • Nhấp So sánh sau đó nhấp Điểm khác nhau tiếp theo hoặc Điểm khác nhau trước đó.

Bạn cũng có thể cuộn đồng thời hai phiên bản tài liệu để xem thay đổi ở chế độ xem cùng nhau.
Cuộn đồng thời được bật theo mặc định. Để tắt, nhấp vào Vừa với chiều rộng trên Xem và bỏ chọn mục Đồng bộ cuộn hoặc nhấp chuột phải vào một văn bản và tắt tùy chọn Đồng bộ cuộn trên trình đơn lối tắt hoặc nhấp vào nút ở bên trên một trong hai tài liệu.

Nhóm các điểm khác nhau

ABBYY So sánh tài liệu nhóm các điểm khác nhau đã phát hiện để bạn có thể bỏ qua những thay đổi nhỏ và tập trung vào những khác nhau đáng kể.

Các điểm khác nhau đã phát hiện có thể được xếp vào một trong ba nhóm:

 • Văn bản nội dung
  Nhóm này bao gồm các điểm khác nhau đáng kể được tìm thấy trong văn bản nội dung của hai tài liệu.
 • Đầu trang và chân trang
  Nhóm này bao gồm các điểm khác nhau ở đầu trang và chân trang của hai tài liệu (ví dụ: các điểm khác nhau về số trang).
 • Đánh số
  Nhóm này bao gồm các điểm khác nhau về số có trong hai tài liệu, ví dụ: các điểm khác nhau về đánh số các danh sách.

Để vô hiệu hóa việc nhóm các điểm khác biệt, nhấp vào nút trên tab ĐIỂM KHÁC BIỆT của ngăn ngoài cùng bên phải.

Để xóa một điểm khác nhau khỏi danh sách, thực hiện một trong các các cách sau:

 • Nhấp vào nút trên tab ĐIỂM KHÁC BIỆT.
 • Nhấp chuột phải vào điểm khác biệt và nhấp Bỏ qua điểm khác nhau trên trình đơn lối tắt.

Để xóa nhiều điểm khác biệt cùng một lúc, chọn các điểm khác biệt trong khi bấm và giữ phím Ctrl.

Bất kỳ điểm khác nhau nào mà bạn đã xóa khỏi danh sách sẽ không được hiển thị trên báo cáo so sánh.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.