Thiết lập Citrix XenApp

Khi triển khai ABBYY FineReader 14 bằng Citrix XenApp, sử dụng tình huống Ứng dụng đã cài đặt được truy cập từ máy chủ.
Để triển khai ABBYY FineReader 14 Corporate:

 1. Cài đặt FineReader trên tất cả các máy chủ trong Nhóm phân phối của cụm Citrix*.
 2. Tạo Máy chủ quản trị với đủ số lượng giấy phép Đồng thời. Số người dùng sẽ có thể sử dụng FineReader cùng một lúc sẽ bị giới hạn ở một số lượng giấy phép Đồng thời đã cài đặt.

Lưu ý. Nếu người dùng khởi động ABBYY Screenshot Reader hoặc một ứng dụng kết hợp khác mà không khởi động FineReader, giấy phép Đồng thời vẫn sẽ được đặt tại người dùng này.

* Một cụm là một số máy chủ Citrix được nhóm lại cùng nhau để cho phép quản trị tập trung, cân bằng tải và dung nạp lỗi.

Ví dụ: thiết lập Citrix XenApp 7.9

 1. Mở Citrix Studio (phiên bản 7.0 hoặc mới hơn).
 2. Chọn cụm mà bạn muốn triển khai ABBYY FineReader 14 tại đó.
 3. Tạo Nhóm phân phối cho FineReader hoặc thêm FineReader vào một nhóm hiện có.

Để tạo một nhóm phân phối mới:

 1. Nhấp Delivery Groups>Create Delivery group.
 2. Ở bước Machines, chọn một Danh mục máy từ danh sách và chỉ định số lượng máy chủ bạn muốn sử dụng.
 3. Ở bước Users, chỉ định những người dùng nào sẽ có quyền truy cập vào Nhóm phân phối hoặc giới hạn Nhóm phân phối ở những người dùng cụ thể.
 4. Ở bước Applications, nhấp Add… và chọn các ứng dụng có thể được khởi động trong Nhóm phân phối:
  1. Từ trình đơn bắt đầu…
   Chọn ABBYY FineReader 14 từ danh sách. Nếu bạn muốn người dùng có quyền truy cập vào các ứng dụng kết hợp mà không phải khởi động FineReader trước tiên, chọn các ứng dụng này. Nhấp OK.
  2. Thủ công…
   Nếu một số thư mục ứng dụng đang khả dụng trên các máy chủ đã chọn, chọn thư mục có ABBYY FineReader 14 trong hộp Working directory. Trong Path to the executable file, chỉ định đường dẫn đến FineReader.exe, sau đó chỉ định một tên ứng dụng cho các người dùng và một tên cho các quản trị viên. Nhấp OK.
  3. Thêm bất kỳ ứng dụng nào mà bạn muốn xuất hiện trong Nhóm phân phối giống như ABBYY FineReader 14 và nhấp Next.
 5. Ở bước Desktops, thêm máy tính để bàn sẽ được Nhóm phân phối cung cấp. Nếu bạn không muốn cung cấp quyền truy cập tới các máy tính để bàn, bỏ qua bước này.
 6. Ở bước Summary, chỉ định tên cho Nhóm phân phối trong Delivery Group name và mô tả trong Delivery Group description, used as label in Receiver (optional). Hoàn tất quá trình tạo Nhóm phân phối.
 7. Chọn Nhóm phân phối bạn vừa tạo và nhấp Edit Delivery Group. Trong hộp thoại mở ra chọn tab StoreFront, bật tùy chọn Automatically, using the StoreFront servers selected below và chỉ định các máy chủ StoreFront của Nhóm phân phối.

Để thêm ABBYY FineReader 14 vào một Nhóm phân phối hiện có:

 1. Chọn Nhóm phân phối mà bạn muốn thêm FineReader vào và nhấp Add Applications.
 2. Thêm ABBYY FineReader 14 theo cách tương tự như được mô tả trong bước 4 cho Nhóm phân phối mới.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.