Tôi có thể nhân đôi hệ điều hành đã được cài đặt ABBYY FineReader 14?

Để triển khai ABBYY FineReader 14, bạn có thể nhân đôi hệ điều hành Microsoft Windows 7/8/10. Sau khi nhân đôi HĐH, bạn sẽ cần kích hoạt ABBYY FineReader 14. Bản sao ABBYY FineReader 14 chưa được kích hoạt sẽ không chạy hoặc chạy trong chế độ dùng thử, tùy vào phiên bản sản phẩm của bạn. Một số phiên bản sản phẩm tự động kích hoạt qua Internet mà không hỏi xác nhận từ người dùng. Xem Tạo một điểm cài đặt quản trị nhiều người dùng với giấy phép cho mỗi vị trí để biết chi tiết.

Quan trọng!

  1. Chỉ có thể nhân đôi nếu bạn chưa chạy ABBYY FineReader 14 trên máy tính được nhân đôi.
    Nếu không, bạn sẽ cần sửa ABBYY FineReader 14 trên máy tính đó. Xem Tôi làm cách nào sửa ABBYY FineReader 14 trên máy trạm?
  2. Sau khi bạn đã nhân đôi HĐH, bạn cần thay đổi tên và Mã nhận dạng bảo mật (SID).
  3. Phiên bản dùng thử ABBYY FineReader 14 có thể được nhân đôi.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.