Thanh công cụ

Cửa sổ chính của ABBYY FineReader có một số thanh công cụ. Các nút trên thanh công cụ giúp dễ dàng truy cập vào các lệnh của chương trình. Các lệnh đó có thể được thực hiện từ menu chương trình hoặc bằng cách sử dụng phím tắt.

Thanh công cụ chính có tập hợp cố định các nút cho tất cả các thao tác cơ bản: mở tài liệu, quét một trang, mở một hình ảnh, nhận dạng trang, lưu kết quả, v.v..

Thanh truy cập nhanh có thể được tùy chỉnh bằng cách thêm các nút đặc biệt cho gần như mọi lệnh trong menu chính. Theo mặc định, thanh này không được hiển thị trong cửa sổ chính. Để hiển thị thanh, nhấp vào Xem > Thanh công cụ > Thanh truy cập nhanh. Hoặc, nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trên thanh công cụ chính rồi nhấp vào Thanh truy cập nhanh.

Trong cửa sổ Trang, Hình ảnhVăn bản, thanh công cụ nằm ở bên trái và trên đầu. Các nút trên thanh công cụ trong cửa sổ Trang không thể thay đổi được. Thanh công cụ trong cửa sổ Hình ảnhVăn bản hoàn toàn có thể tùy chỉnh.

Để thêm hoặc xóa các nút thanh công cụ:

  1. Trên menu Công cụ, nhấp vào Tùy chỉnh… để mở hộp thoại Tùy chỉnh thanh công cụ và lối tắt.
  2. Nhấp vào tab Thanh công cụ và chọn một danh mục trong trường Thể loại.

Lưu ý: Khi một danh mục mới được chọn, các lệnh trong danh sách Lệnh sẽ thay đổi tương ứng với tập hợp các lệnh trên menu chính.

  1. Trong trường Thanh công cụ, chọn thanh công cụ bạn muốn thêm hoặc xóa một lệnh.
  2. Chọn một lệnh trong Lệnh và nhấp vào >> hoặc << để thêm hoặc xóa lệnh.
  3. Nhấp vào OK để lưu thay đổi.
  4. Nếu bạn muốn đặt lại Thanh truy cập nhanh về chế độ xem mặc định, nhấp vào Đặt lại tất cả.

Cửa sổ Thông báo hiển thị các thông báo lỗi và cảnh báo xuất hiện khi chương trình đang chạy.

Để hiển thị cửa sổ Thông báo, nhấp vào Xem > Hiển thị cửa sổ thông báo.

Lỗi và cảnh báo được hiển thị cho trang đang được chọn trong cửa sổ Trang. Để cuộn các thông báo và lỗi, sử dụng các nút   / .

Cũng xem:

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.