Cửa sổ chính

Khi bạn khởi động ABBYY FineReader, cửa sổ chính sẽ mở ra. Đồng thời, cửa sổ Tác vụ sẽ hiển thị, nơi bạn có thể bắt đầu các tác vụ tự động hóa tích hợptùy chỉnh.

Cửa sổ chính hiển thị tài liệu ABBYY FineReader hiện đang được mở. Để biết chi tiết, xem "Tài liệu FineReader là gì?"

  • Trong cửa sổ Trang, bạn có thể xem các trang của tài liệu FineReader. Có hai chế độ xem trang: hình thu nhỏ (hiển thị hình ảnh nhỏ) và chi tiết (hiển thị danh sách các trang tài liệu và thuộc tính của chúng). Bạn có thể chuyển đổi giữa những chế độ này bằng cách sử dụng menu chuột phải của cửa sổ, menu Xem hoặc bằng cách chọn Công cụ > Tùy chọn… > Xem.
  • Cửa sổ Hình ảnh hiển thị hình ảnh của trang hiện tại. Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa vùng, hình ảnh trangthuộc tính văn bản.
  • Cửa sổ Văn bản hiển thị văn bản được nhận dạng. Tại đây, bạn có thể kiểm tra chính tả và chỉnh sửa văn bản được nhận dạng.
  • Cửa sổ Thu phóng hiển thị hình ảnh được phóng to của dòng hoặc vùng hình ảnh được xử lý hiện đang được chỉnh sửa. Trong khi cửa sổ Hình ảnh hiển thị chế độ xem trang tổng quát, cửa sổ Thu phóng hiển thị đoạn hình ảnh trong chi tiết lớn hơn, vì vậy bạn có thể điều chỉnh loại vùng và vị trí hoặc so sánh các ký tự có độ tin cậy thấp với hình ảnh được phóng to của chúng. Bạn có thể thay đổi tỉ lệ hình ảnh trong phần ở cuối cửa sổ Thu phóng.

Gợi ý: Bạn có thể di chuyển hình ảnh trong các cửa sổ Hình ảnhThu phóng bằng chuột trong khi bấm và giữ phím dấu cách.

Chuyển đổi giữa các cửa sổ

  • Bấm Ctrl+Tab để chuyển từ một cửa sổ sang cửa sổ khác.
  • Bấm Alt+1 để kích hoạt cửa sổ Trang.
  • Bấm Alt+2 để kích hoạt cửa sổ Hình ảnh.
  • Bấm Alt+3 để kích hoạt cửa sổ Văn bản.

Để biết các phím tắt khác, xem "Phím tắt".

Cũng xem:

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.