Sparar redigerbara dokument

Download

ABBYY FineReader låter dig spara data från tolkade bilder i redigerbara format. När du väljer ett format ska du tänka på hur du har tänkt använda dokumentet.

Så här sparar du i DOCX/ODT/RTF

Så här sparar du din text i DOCX/DOC/RTF/ODT:

 • Klicka på pilen bredvid knappen Sparahuvudverktygsfältet och klicka sedan på önskat format. Om formatet som du behöver inte visas i listan ska du klicka på Spara i andra format… och sedan välja önskat format från rullisten Spara som typ. Annars kan du gå till Arkiv, klicka på Spara dokument som och sedan klicka på önskat format att spara i.

Tips! I dialogrutan Alternativ finns ytterligare alternativ för att spara: välj Verktyg> Alternativ…, klicka på fliken Spara och sedan på fliken RTF/DOCX/ODT.

Sparalternativen på den här fliken delas in i följande kategorier:

Dokumentlayout

Välj ett av följande alternativ beroende på hur du planerar att använda ditt elektroniska dokument:

 1. Exakt kopia

Skapar ett dokument som behåller formateringen från originalet. Det här alternativet är rekommenderat för dokument med komplexa layouter, som t.ex. kampanjbroschyrer. Tänk däremot på att det här alternativet begränsar möjligeten att ändra texten och formatet på utmatningsdokumentet.

 1. Redigerbar kopia

Skapar ett dokument med nästan samma formatering som originalet och samma textflöde, men med möjlighet till snabb och enkel redigering.

 1. Formatterad text

Bibehåller teckensnitt, teckenstorlekar och stycken, men inte objektens exakta placering eller mellanrum. Den resulterande texten kommer att vänsterjusteras (texter som löper från höger till vänster kommer att högerjusteras).

Obs! Vertikal text ändras till horisontell i detta läge.

 1. Enkel text

Det här läget behåller inte formateringen. Typsnitten kommer att bevaras om alternativet Behåll feta, kursiva och understrukna textstilar i ren text.

Standardpappersstorlek

Du kan välja papperstorleken som ska användas när du sparar i formaten RTF, DOC, DOCX eller ODT från rullgardinslistan Standard pappersstorlek.

Textinställningar

 • Behåll radbrytningar och bindestreck

Behåller den ursprungliga placeringen av textrader i utmatningstexten.

 • Behåll radbrytningar

Den ursprungliga sidindelningen bibehålls.

 • Behåll radnummer

Originalets radnummer behålls (om det finns några). Radnumren kommer att sparas i ett separat fält som inte ändras när du redigerar texten.

Obs! Den här funktionen kan endast användas om alternativet Exakt kopia eller Redigerbar kopia är valt.

 • Behåll sidhuvud, sidfötter och sidnummer

Behåller sidhuvuden, sidfötter och sidnumren i utmatningsdokumentet.

 • Behåll feta, kursiva och understrukna textstilar i ren text

Behåller textstilar när du sparar i läget Enkel text.

 • Behåll text- och bakgrundsfärger

Bokstävernas ursprungliga färg bibehålls.

Obs! Om du inaktiverade detektering av strukturella element (sidhuvuden, sidfötter, fotnoter, innehållsförteckningar och numrerade listor) så kommer dessa element att sparas som brödtext. Alla OCR-alternativ är grupperade tillsammans på fliken Läs i dialogrutan Alternativ (Verktyg>>Alternativ…).

Bildinställningar

Dokument som innehåller ett stort antal bilder är väldigt stora. Du kan minska filstorleken genom att välja önskat alternativ i gruppen Bildinställningar.

Tips!

 • Klicka på Anpassa… om du vill ändra bildens sparparametrar. I dialogrutan Anpassade inställningar väljer du önskade parametrar och klickar sedan på OK.
 • Om du inte vill behålla bilderna i den tolkade texten ska du se till att alternativet Behåll bilder inte är valt.

Avancerat

Välj inställningen Markera osäkra tecken om du vill redigera den tolkade texten i Microsoft Word istället för i fönstret Text i ABBYY FineReader. Alla osäkra tecken kommer att markeras i Microsoft Word-dokumentet om det här alternativet är valt.

Tips! Du kan ändra färgen på osäkra tecken på fliken Visa i dialogrutan Alternativ (Verktyg > Alternativ…).

Så här sparar du i PPTX

Så här sparar du din text i PPTX:

 • I menyn Arkiv klickar du på Spara dokument som och sedan på Microsoft PowerPoint-presentation. Du kan även klicka på pilen bredvid knappen Spara huvudverktygsfältet och sedan på Spara som PPTX. Om formatet du behöver inte visas på listan ska du klicka på Spara i andra format… och sedan välja önskat format från rullisten Spara som typ.

Tips! I dialogrutan Alternativ finns ytterligare alternativ för att spara: välj  Verktyg> Alternativ…, klicka på fliken Spara och sedan på fliken PPTX.

Inställningarna för att spara på den här fliken grupperas in i följande kategorier:

Textinställningar

 • Behåll radbrytningar

Den ursprungliga radindelningen bibehålls.

 • Radbyte

All tolkad text passas in helt och hållet i textblocket i förskjutning.

 • Behåll sidhuvud och sidfot

Sidhuvuden och sidfötter bevaras i utdatadokumentet.

Bildinställningar

Dokument som innehåller ett stort antal bilder är väldigt stora. Du kan minska filstorleken genom att välja önskat alternativ från gruppen Bildkvalitet.

Tips!

 • Klicka på Anpassa… om du vill ändra bildsparparametrarna. I dialogrutan Anpassade inställningar väljer du önskade parametrar och klickar sedan på OK.
 • Om du inte vill behålla bilderna i den tolkade texten ska du se till att alternativet Behåll bilder inte är valt.

Så här sparar du i TXT

Så här sparar du din text i TXT:

 • I menyn Arkiv klickar du på Spara dokument som och sedan på Textdokument. Du kan även klicka på pilen bredvid knappen Sparahuvudverktygsfältet och sedan på Spara som TXT. Om formatet du behöver inte visas på listan ska du klicka på Spara i andra format… och sedan välja önskat format från rullisten Spara som typ.

Tips! I dialogrutan Alternativ finns ytterligare alternativ för att spara: välj Verktyg> Alternativ…, klicka på fliken Spara och sedan på fliken TXT.

Sparalternativen på den här fliken är indelade i följande kategorier:

Dokumentlayout

Välj ett av följande alternativ beroende på hur du planerar att använda ditt elektroniska dokument:

 1. Formatterad text

Behåller stycken, men behåller inte radavstånd och exakt placering av objekt. Dessutom används blanksteg för att återskapa styckesindrag och tabeller. Den resulterande texten kommer att vara vänsterjusterad (texter som löper från höger till väster kommer att högerjusteras).

Obs! Vertikal text ändras till horisontell i detta läge.

 1. Enkel text

Det här läget behåller inte formatering.

Textinställningar

 • Behåll radbrytningar

Den ursprungliga radindelningen bibehålls. Texten kommer att sparas i en rad om det här alternativet är valt.

 • Infoga sidbrytningstecken (#12) som sidbrytning

Sparar den ursprungliga sidindelningen.

 • Använd blankrad för att separera stycken

Separerar styckena med tomma rader.

 • Behåll sidhuvud och sidfot

Sidhuvuden och sidfötter bevaras i utdatadokumentet.

Kodning

ABBYY FineReader detekterar kodsidan automatiskt. Om du vill ändra kodsidan ska du välja önskad kodsida från rullisten under Kodning.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.