Spara i HTML

Download

Så här sparar du din text i HTML:

  • Klicka på pilen bredvid knappen Sparahuvudverktygsfältet och klicka sedan på Spara som HTML... Om formatet du behöver inte visas på listan ska du klicka på Spara i andra format… och sedan välja önskat format från rullisten Spara som typ. Du kan även klicka på Spara dokument som i menyn Arkiv och sedan på HTML-dokument.

Tips! I dialogrutan Alternativ finns ytterligare alternativ för att spara: välj Verktyg> Alternativ…, klicka på fliken Spara och sedan på fliken HTML.

Alternativen för att spara på den här fliken delas in i följande kategorier:

Dokumentlayout

Välj ett av följande alternativ beroende på hur du planerar att använda ditt elektroniska dokument:

  • Flexibel layout

Producerar ett dokument som behåller originalformateringen. Utmatningsdokumentet kan enkelt redigeras.

  • Formatterad text

Bibehåller teckensnitt, teckenstorlekar och stycken, men inte objektens exakta placering eller mellanrum. Den resulterande texten kommer att vänsterjusteras (texter som löper från höger till vänster kommer att högerjusteras).

Obs! Vertikal text ändras till horisontell i detta läge.

  • Enkel text

Det här läget behåller inte formateringen.

Använd CSS

Välj det här alternativet om du vill spara filen i HTML 4-formatet, som låter dig behålla dokumentlayouten genom att använda en stiltabell som medföljer i HTML-filen.

Textinställningar

  • Behåll radbrytningar

Den ursprungliga radindelningen bibehålls. Om det här alternativet inte är aktiverat kommer tolkade texter att sparas som en enskild rad i HTML-dokumentet.

  • Behåll text- och bakgrundsfärger

Bokstävernas ursprungliga färg bibehålls.

  • Behåll sidhuvud och sidfot

Sidhuvuden och sidfötter bevaras i utdatadokumentet.

Bildinställningar

Dokument som innehåller ett stort antal bilder är väldigt stora. Du kan minska filstorleken genom att välja önskat alternativ från rullisten.

Tips!

  • Klicka på Anpassa… om du vill ändra bildens parametrar för att spara. I dialogrutan Anpassade inställningarväljer du önskade parametrar och klickar sedan på OK.
  • Om du inte vill behålla bilderna i den tolkade texten ser du till att alternativet Behåll bilder inte är valt.

Kodning

ABBYY FineReader registrerar kodsidan automatiskt. Om du vill ändra kodsidan eller dess typ ska du välja önskad kodsida eller kodsidtyp från rullisten under Kodning.

Bokinställningar

Välj alternativet Generera en innehållstabell och använd den för att dela upp boken i filer om du konverterar en utskriven bok till elektroniskt format. ABBYY FineReader kan spara bokkapitel automatiskt till separata HTML-filer och återskapa länkar till dem i innehållsförteckningen. Du kan även dela upp dokumentet till separata HTML-filer baserat på rubriker på nivå 1 eller 2.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.