Om en streckkod inte identifieras

Download

Streckkodsområden markerar streckkoder som finns i ett dokument. Om dokumentet innehåller en streckkod som du vill återge som en sekvens av bokstäver och siffror istället för en bild ska du markera streckkoden och ändra områdestypen till Streckkod.

Obs! Streckkodstolkningen är inaktiverad som standard. Om du vill aktivera streckkodstolkning ska du klicka på Verktyg > Alternativ…, på fliken Läs och sedan välja alternativet Sök efter streckkoder.

Du ritar ett streckkodsområde och tolkar det genom att:

 1. Hålla ned Ctrl+Skift+Alt och använda musen för att markera en streckkod i fönstret Bild eller i fönstret Zooma.
 2. Kör OCR-processen.

Följande streckkodstyper stöds:

 • Kod 3 av 9
 • Kontrollera kod 3 av 9
 • Kod 3 av 9 utan asterisk
 • Codabar
 • Kod 93
 • Kod 128
 • EAN 8
 • EAN 13
 • IATA 2 av 5
 • 2 överlagrade av 5
 • Kontrollera 2 överlagrade av 5
 • Matrix 2 av 5
 • Postnet
 • Industriell 2 av 5
 • UCC-128
 • UPC-A
 • UPC-E
 • PDF417
 • Aztec-kod
 • Datamatris
 • QR-kod
 • Lagningskod

Obs! Standardstreckkodstypen är Automatisk igenkänning, vilket innebär att streckkodstyper identifieras automatiskt. Däremot kan inte alla streckkodstyper identifieras automatiskt, och ibland måste du markera lämplig typ manuellt på panelen Områdesegenskaper.

ABBYY FineReader kan identifiera de följande streckkodstyperna automatiskt: Kod 3 av 9, kod 93, kod 128, EAN 8, EAN 13, Postnet, UCC 128, UPC-E, PDF417, UPC-A och QR-kod.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.