Om omraden identifieras felaktigt

Download

ABBYY FineReader analyserar sidbilder före tolkningen och identifierar olika typer av områden på dessa bilder, som t.ex. områdena Text, Bild,Bakgrundsbild, Tabell och Streckkod. Analysen avgör vilka områden som tolkas och i vilken ordning. I användargränssnittet avgränsas olika typer av områden genom deras kantfärger.

Om du klickar på ett område markeras det och blir aktivt. Du kan också navigera genom områdena genom att trycka på Tab. Områdets nummer avgör i vilken ordning de väljs när du trycker på Tab. Som standard visas inte dessa områdesnummer i bildfönstret, utan visas endast om verktyget ordna områden väljs.

Verktygen för att manuellt rita och redigera områden finns i fönstret Bild och i popupverktygsfälten för områdena Text, Bild, Bakgrundsbild och Tabell (popupverktygsfälten visas intill det aktiva området).

Viktigt! När du har redigerat klart områdena måste du köra OCR-processen på nytt.

Du kan använda områdesverktyg för att:

Så här skapar du ett nytt område

 1. Klicka på ett verktyg i fönstret Bild:

ritar ett tolkningsområde

ritar ett textområde,

ritar ett bildområde,

ritar ett bakgrundsbildsområde,

ritar ett tabellområde.

 1. Håll ned vänster musknapp och flytta muspekaren för att rita ett område.

Nya områden kan ritas utan att välja ett verktyg från verktygsfältet i fönstret Bild. Du kan helt enkelt rita ett område på bilden med en av följande tangentkombinationer:

 • Ctrl+Skift ritar ett textområde
 • Alt+Skift ritar ett bildområde
 • Ctrl+Alt ritar ett tabellområde
 • Ctrl+Skift+Alt ritar ett streckkodsområde

Du kan ändra områdestypen. Högerklicka på det markerade området och välj Ändra områdestyp på snabbmenyn. Välj sedan önskad områdestyp.

Så här justerar du områdeskanter

 1. Placera muspekaren på en områdeskant.
 2. Klicka och dra i en riktning.

Obs! Du kan justera lodräta och vågräta kanter på ett område samtidigt genom att placera muspekaren på ett hörn i området.

Lägga till/ta bort områdesdelar

 1. Välj verktyget / i popup-verktygsfältet för området Text, Bild eller Bakgrundsbild.
 2. Placera muspekaren inuti området och markera en del av bilden. Detta segment läggs sedan till eller tas bort från området.
 3. Justera områdeskanten om det behövs.

Obs!

 1. De här verktygen kan endast användas i områdena Text,Bild eller Bakgrundsbild. Du kan inte lägga till eller ta bort ett segment i ett tabell- eller streckkodsområde.
 2. Områdeskanter kan även justeras genom att lägga till storlekshandtag. De resulterande segmenten kan dras i alla riktningar med musen. Om du vill lägga till ett nytt storlekshandtag ska du flytta markören till önskad punkt på kanten samtidigt som du håller ned Ctrl+Skift (det här ändrar muspekaren till ett hårkors) och sedan klicka. Ett nytt storlekshandtag läggs till på områdeskanten.

Så här markerar du ett eller flera områden

 • Markera ett av verktygen , , , , , eller från verktygsfältet i fönstret Bild och klicka på de önskade områdena samtidigt som du håller ned Ctrl-tangenten. Om du vill avbryta markeringen ska du klicka på det markerade området igen.

Flytta ett område

 • Markera ett område och flytta det samtidigt som du håller ned Ctrl-tangenten.

Så här numrerar du om områden

 1. Klicka på i verktygsfältet eller på Ordna områden i menyn Område.
 2. Markera områdena i den ordning som ska användas i utdatadokumentet.

Obs! Områdena numreras automatiskt från vänster till höger under den automatiska analysen av sidor, oavsett textriktningen i bilden.

Ta bort ett område

 • Markera områdena som du vill ta bort och tryck sedan på tangenten Delete.
 • Markera områdena som du vill ta bort, högerklicka på ett av dem och klicka sedan på Ta bort i snabbmenyn.
 • Välj verktyget och klicka på området som du vill ta bort.

Så här tar du bort alla områden:

 • Klicka på Ta bort alla områden och text på snabbmenyn i Bild.

Viktigt! Om du tar bort ett område från en bild som redan har tolkats kommer även det motsvarande stycket i fönstret Text att tas bort.

Ändra textorientering

 • Högerklicka på ett område, klicka på Egenskaper på dess snabbmeny för att öppna panelen Områdesegenskaper och sedan på önskat textorientering från listrutan Riktning.

Mer information om redigering av textområdesegenskaper finns i "Justera textområdesegenskaper ."

Ändra färg på områdeskanter

 1. Öppna dialogrutan Alternativ (Verktyg > Alternativ…) och klicka sedan på fliken Visa.
 2. Välj områdestyp under Utseende och välj en färg från paletten Färg .

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.