Usporiadanie stránok v dokumente PDF

Editor PDF umožňuje odstrániť, otočiť, orezať, presúvať, nahrádzať a rozpoznávať vybrané stránky, ako aj pridávať chýbajúce alebo prázdne stránky, opravovať obrázky stránok a vytvárať nové súbory PDF pomocou vybraných stránok. Čokoľvek z toho je možné vykonať rýchlym prepínaním medzi rôznymi stránkami dokumentu PDF alebo výberom vhodného rozsahu strán.

Ak chcete prepnúť režim Usporiadať stránky, vyberte Usporiadať strany kartu.

Ak chcete vybrať príslušné stránky, do poľa zadajte buď číslo stránky, rozsah strán (napr. 2,3,5-7) alebo z rozbaľovacieho zoznamu vyberte jednu z nasledujúcich možností: Párne strany, Nepárne strany, Všetky strany.

Odstránenie stránky z dokumentu PDF...

Otáčanie stránky...

Orezávanie stránky...

Pridávanie prázdnej stránky do dokumentu PDF...

Pridávanie stránok z dokumentu PDF...

Pridávanie stránok zo súboru...

Skenovanie stránok a ich pridávanie do dokumentu PDF...

Úprava poradia strán v dokumente...

Nahrádzanie stránok dokumentu...

Odstránenie prázdnych strán z dokumentu...

Rozdelenie dokumentu PDF...

Rozpoznávanie vybraných stránok...

Vylepšovanie obrázkov stránky...

Vytvorenie dokumentu PDF z vybraných stránok...

Parametre spracovania obrázkov pre pridané stránky...

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.