Opties voor het scannen en openen

Download

Om de procedure voor het scannen en openen van pagina's in ABBYY FineReader aan te passen, kunt u:

U bereikt deze instellingen via dialoogvensters voor het openen en scannen van documenten (als u de scaninterface van ABBYY FineReader 12 gebruikt) en op het tabblad Scannen/Openen van het dialoogvenster Opties (Extra > Opties…).

Belangrijk! Alle wijzigingen die u doorvoert in het dialoogvenster Opties zijn alleen van toepassing voor nieuw gescande/geopende afbeeldingen.

Het tabblad Scannen/Openen van het dialoogvenster Opties bevat de volgende opties:

Instellingen voor automatische analyse en herkenning

Standaard worden FineReader-documenten automatisch geanalyseerd en herkend, maar u kunt dit aanpassen. De volgende modi zijn beschikbaar:

 • Pagina-afbeeldingen lezen (inclusief voorbewerking van afbeeldingen)

Alle afbeeldingen die worden toegevoegd aan een FineReader-document worden automatisch voorbewerkt op basis van de instellingen in de optiegroep Afbeeldingverwerking. Ook de analyse en herkenning worden automatisch uitgevoerd.

 • Pagina-afbeeldingen analyseren (inclusief voorbewerking van afbeeldingen)

De voorbewerking van afbeeldingen en de analyse van documenten worden automatisch uitgevoerd, maar de herkenning moet handmatig worden gestart.

 • Pagina-afbeeldingen voorbewerken.

Alleen de voorbewerking wordt automatisch uitgevoerd. De analyse en herkenning moeten handmatig worden gestart. Deze modus wordt vaak gebruikt voor documenten met een complexe structuur.

Als u niet wilt dat aan een FineReader-document toegevoegde afbeeldingen automatisch worden verwerkt, schakelt u Automatisch pagina's verwerken nadat ze zijn toegevoegd uit. Zo kunt u snel grote documenten openen, alleen geselecteerde pagina's in een document herkennen en documenten opslaan als afbeeldingen.

Opties afbeeldingen voorbewerken

Met ABBYY FineReader 12 kunt u automatisch veel voorkomende gebreken op scans en digitale foto's verwijderen.

Algemene oplossingen

 • Linker- en rechterpagina's splitsen

Het programma splitst automatisch afbeeldingen met tegenoverliggende pagina's in twee afbeeldingen met één pagina.

 • Paginastand bepalen

De stand van de pagina's die worden toegevoegd aan een FineReader-document wordt automatisch herkend en indien nodig gecorrigeerd.

 • Afbeeldingen rechttrekken

Scheve pagina's worden automatisch herkend en indien nodig rechtgetrokken.

 • Trapeziumvervorming corrigeren

Het programma herkent automatisch trapeziumvervormingen en ongelijke tekstregels op digitale foto's en scans van boeken. Dit wordt indien nodig gecorrigeerd.

 • Tekstregels rechtzetten

Het programma herkent automatisch ongelijke tekstregels op afbeeldingen en zet deze recht zonder de trapeziumvervormingen te herstellen.

 • Afbeeldingen omkeren

Indien nodig inverteert ABBYY FineReader 12 de kleuren van een afbeelding, zodat de afbeelding donkere tekst op een lichte achtergrond heeft.

 • Kleurmarkeringen verwijderen

Het programma herkent en verwijdert alle kleurenstempels en markeringen die met een pen zijn gemaakt, zodat de onderliggende tekst beter kan worden herkend. Dit gereedschap is ontworpen voor gescande documenten met donkere tekst op een witte achtergrond. Gebruik deze optie niet voor digitale foto's en documenten met gekleurde achtergronden.

 • Afbeeldingsresolutie corrigeren

ABBYY FineReader 12 bepaalt automatisch de beste resolutie voor afbeeldingen en past de resolutie indien nodig aan.

Fotocorrectie

 • Paginaranden detecteren

Soms hebben digitale foto's randen die geen bruikbare gegevens bevatten. Het programma herkent deze randen en verwijdert deze.

 • Achtergrond wit maken

ABBYY FineReader maakt achtergronden wit en selecteert de meest geschikte helderheid voor afbeeldingen.

 • ISO-ruis reduceren

Ruis wordt automatisch verwijderd van foto's.

 • Bewegingsonscherpte verwijderen

Onscherpe digitale foto's worden scherper gemaakt.

Opmerking: U kunt al deze opties uitschakelen voor het scannen en openen van documentpagina's en toch de gewenste voorbewerkingen toepassen in de Afbeeldingseditor. Zie Afbeeldingen voorbewerken voor meer informatie.

Scaninterfaces

Standaard gebruikt ABBYY FineReader zijn eigen scaninterface. Dit dialoogvenster voor het scannen bevat de volgende opties:

Tip: U kunt zelf kiezen welke functies voor voorbewerking u wilt inschakelen, welke gebreken moeten worden verwijderd en of het document automatisch moet worden geanalyseerd en herkend. Schakel daarvoor de optie Automatisch pagina's verwerken nadat ze zijn toegevoegd in en klik op de knop Opties….

 • Meerdere pagina's scannen:
  1. Gebruik automatische documentinvoer (ADF)
  2. Dubbelzijdig scannen
  3. Stel de paginascanpauze in seconden in

Als de scaninterface van ABBYY FineReader 12 niet compatibel is met uw scanner, kunt u de interface van uw eigen scanner gebruiken. De documentatie van de scanner zou beschrijvingen van dit dialoogvenster en de onderdelen moeten bevatten.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.