Afbeeldingen voorbewerken

Download

Vervormde tekstregels, scheve documenten, ruis en andere gebreken komen vaak voor in gescande afbeeldingen en digitale foto's, en komen de kwaliteit van de herkenning niet ten goede. ABBYY FineReader kan deze problemen automatisch verhelpen, maar u kunt ze ook handmatig verwijderen.

Afbeeldingen automatisch voorbewerken

ABBYY FineReader heeft diverse functies voor het voorbewerken van afbeeldingen. Als deze functies zijn ingeschakeld, bepaalt het programma aan de hand van het type automatisch hoe een afbeelding kan worden verbeterd en brengt het de noodzakelijke wijzigingen aan: het verwijdert ruis, corrigeert scheve documenten, zet tekstregels recht en corrigeert trapeziumvervorming.

Opmerking: Deze acties kunnen erg veel tijd kosten.

Voltooi onderstaande stappen als u wilt dat ABBYY FineReader 12 alle afbeeldingen die worden geopend en gescand automatisch voorbewerkt.

 1. Open het dialoogvenster Opties (Extra >Opties…).
 2. Klik op het tabblad Scannen/Openen en zorg ervoor dat de optie Automatisch pagina's verwerken nadat ze zijn toegevoegd in de groep Algemeen is ingeschakeld en dat de noodzakelijke bewerkingen zijn geselecteerd in de groep Afbeeldingen voorbewerken.

Opmerking: Het automatisch voorbewerken van afbeeldingen kan ook worden in- en uitgeschakeld in het dialoogvenster Afbeelding openen (Bestand >PDF-bestand of afbeelding openen…) en in het dialoogvenster voor het scannen.

Afbeeldingen handmatig bewerken

U kunt de automatische voorbewerking ook uitschakelen en de afbeeldingen handmatig bewerken in de Afbeeldingseditor.

Volg onderstaande instructies om een afbeelding handmatig te bewerken:

 1. Open de Afbeeldingseditor door te klikken op Afbeelding bewerken… in het menu Pagina.

De linkerzijde van de AFBEELDINGSEDITOR bevat de pagina van het FineReader-document die was geselecteerd toen u de Afbeeldingseditor opende. Aan de rechterzijde ziet u meerdere tabbladen met hulpmiddelen voor het bewerken van afbeeldingen.

 1. Selecteer een hulpmiddel en breng de gewenste veranderingen aan. De meeste hulpmiddelen kunnen worden toegepast op de geselecteerde pagina's of op alle pagina's in het document. U kunt pagina's selecteren met de vervolgkeuzelijst Selectie of in het venster Pagina's.
 2. Klik op de knop Afbeeldingseditor afsluiten als u klaar bent met het bewerken van de afbeelding.

De Afbeeldingseditor bevat de volgende hulpmiddelen:

 • Aanbevolen voorbewerking Het programma bepaalt automatisch welke aanpassingen nodig zijn voor de afbeelding. Mogelijke aanpassingen zijn het verwijderen van ruis en onscherpte, kleurinversie om de achtergrondkleur licht te maken, correctie van scheve documenten, het rechtzetten van tekstregels, correctie van trapeziumvervorming en het bijsnijden van afbeeldingsranden.
 • Rechttrekken  Corrigeert afbeeldingvervorming.
 • Tekstregels rechtzetten Zet scheve tekstregels recht op de afbeelding.
 • Fotocorrectie Met de hulpmiddelen in deze groep kunt u tekstregels rechtzetten, ruis en onscherpte verwijderen en de achtergrondkleur van het document wit maken.
 • Trapeziumvervorming corrigeren Corrigeert trapeziumvervormingen en verwijdert afbeeldingsranden die geen bruikbare gegevens bevatten. Als dit hulpmiddel is geselecteerd, verschijnt er een blauw raster op de afbeelding. Sleep de hoeken van het raster naar de hoeken van de afbeelding. Als u dit correct doet, zijn de horizontale lijnen van het raster parallel met de tekstlijnen. Klik nu op de knop Corrigeren.
 • Draaien en spiegelen Met de hulpmiddelen in deze groep draait u de afbeeldingen en kantelt u ze verticaal of horizontaal, zodat de tekst op de afbeelding in de juiste richting loopt.
 • Splitsen Met de hulpmiddelen in deze groep splitst u de afbeelding in verschillende delen. Dit is handig als u een boek scant en tegenoverliggende pagina's moet splitsen.
 • Bijsnijden Verwijdert ongewenste randen van een afbeelding.
 • Inverteren Voor omkering van afbeeldingskleuren. Dit is handig als de afbeelding niet-standaard tekstkleuren bevat (lichte tekst op een donkere achtergrond).
 • Resolutie Verandert de resolutie van de afbeelding.
 • Helderheid en contrast Past de helderheid en het contrast van de afbeelding aan.
 • Niveaus Met dit hulpmiddel kunt u de kleurniveaus van de afbeeldingen aanpassen door de intensiteit van de schaduwen, lichte delen en middentonen aan te passen.

Verplaats de rechter en linker schuifregelaars op het histogram met ingangsniveaus om het afbeeldingscontrast te verhogen. De linker schuifregelaar stelt de kleur in die wordt beschouwd als het zwartste deel van de afbeelding, terwijl de rechter schuifregelaar de kleur instelt die wordt beschouwd als het witste deel van de afbeelding. U maakt de afbeelding donkerder door de middelste schuifregelaar naar rechts te verplaatsen en lichter door deze naar links te verplaatsen.

Verlaag het afbeeldingscontrast met de schuifregelaar voor het uitgangsniveau.

 • Gummetje Vlakt een deel van de afbeelding uit.
 • Kleurmarkeringen verwijderen Verwijdert alle kleurenstempels en markeringen die met een pen zijn gemaakt, zodat de onderliggende tekst beter kan worden herkend. Dit gereedschap is ontworpen voor gescande documenten met donkere tekst op een witte achtergrond. Gebruik het niet voor digitale foto's en documenten met gekleurde achtergronden.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.