PDF-dokumentide trükkimine

PDF-redaktor võimaldab sul trükkida PDF-dokumente. Enne trükkimist veendu, et kohalik või võrguprinter on sinu arvutiga ühendatud ja printeri draiverid on paigaldatud.

 1. Klõpsa nuppu peamisel tööriistaribal või klõpsa Fail > Prindi....
 2. Määratle avanevas kahekõne aknas trükkimise soovitud seaded:
  • Printer - Vali üks saadaolevaist trükkimisseadmeist.
  • Koopiaid - Määratle trükitavate koopiate hulk.
  • Prinditavad leheküljed - Määratle trükitavad leheküljed (saad valida kõigi lehekülgede, valitud lehekülgede või lehekülgede vahemiku trükkimise).
  • Lehekülje häälestus - Määratle paberi suurus ja suund.
  • Mastaapimine ja asend - Määratle ühele trükitud leheküljele paigutatavate dokumendi lehekülgede arv ja muud trükkimise seaded, näiteks kujutise mastaap ja kahepoolne trükkimine.
  • Mustvalge - Vali see suvand, kui soovid oma dokumendi trükkida must-valgelt.
  • Prindi faili - Vali see suvand, kui soovid dokumendi kõik leheküljed salvestada faili.
  • Prindi märked ja märgistus - Vali see suvand, kui soovid trükkida kommentaare.
 3. Klõpsa Prindi.

02.11.2018 16:19:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.