OCR-redaktori liides

OCR-redaktori aken kuvab sinu praeguse OCR-projekti. Lisateavet OCR-projektidega töötamise kohta vaata jaotisest OCR-projektid.

 • Paan Leheküljed näitab OCR-projektis sisalduvaid lehekülgi. Saadaval on kaks lehekülje vaaterežiimi: pisipildid (vt ülalpool) ja üksikasjad, mis näitavad dokumendi lehekülgede loendit ja nende atribuute. Vaadete vahetamiseks paremklõpsa ükskõik kuhu paanil Leheküljed ja vali Navigeerimispaan > Pisipildid või Navigeerimispaan > Üksikasjad. Alternatiivina kasuta Vaade menüüd OCR-redaktori akna ülaosas.
 • Paan Kujutis kuvab praeguse lehekülje kujutise. Siin saad redigeerida tuvastatavaid alasid ja muuta ala atribuute.
 • Paan Tekst kuvab tuvastatud teksti. Siin saad kontrollida õigekirja ja redigeerida tuvastatud teksti.
 • Paan Suurendus kuvab praeguse tekstirea või mis tahes muu kujutise ala suurendatud kujutise, millega praegu töötad. Paanil Kujutis näed tervet lehekülge, aga paanil Suurendus saad uurida teatud kujutise fragmente üksikasjalikumalt, nt võrrelda märgi kujutist selle tuvastatud vastega aknas Tekst . Kujutise mastaapimiseks üles- või allapoole kasuta juhtelemente paani allosas.

Tööriistaribad

OCR-redaktoris on mitmeid tööriistaribasid. Tööriistariba nupud võimaldavad kiiret ligipääsu programmi käsklustele. Samu käske saab esitada ka vajutades neile vastavaid kiirklahve.

Üksusel Peamine tööriistariba on nupukomplekt kõige sagedamini kasutatavate toimingute jaoks. Neid nuppe kasutades saad avada dokumendi, skaneerida lehekülge, avada kujutise, tuvastada lehekülgi ja salvestada tulemused. Peamist tööriistariba ei saa kohandada.

Üksus Kiirpääsuriba on täielikult kohandatav ja sisaldab nuppe, mida kasutad kõige rohkem. See tööriistariba on vaikimisi peidetud. Et seda nähtavaks muuta, klõpsa Vaade > Tööriistaribad ja vali Kiirpääsuriba. Samuti võid teha paremklõpsa kus tahes peamisel tööriistaribal ja valida Kiirpääsuriba.

Et kohandada Kiirpääsuriba:

 1. Klõpsa ikooni Vaade > Kohanda..., et avada Kohanda tööriistaribasid ja kiirklahve dialoogiboksis.
 2. Vahekaardil Tööriistaribad vali kategooria ripploendist Kategooriad.
  Käskude komplekt, mis on saadaval Käsud loendis, muutub vastavalt. Käsud rühmitatakse samal viisil nagu peamenüüs.
 3. Loendist Käsud vali käsk ja klõpsa ikooni >> selle lisamiseks Kiirpääsuriba peale või klõpsa ikooni << selle eemaldamiseks.
 4. Klõpsa nuppu OK muutuste salvestamiseks.
 5. Kui soovid lähtestada Kiirpääsuriba selle vaikeväärtustele, klõpsa Lähtesta kõik nuppu.

Tööriistaribad paanidel Leheküljed, Kujutisj a Tekst sisaldavad selliste käskude nuppe, mis rakenduvad objektidele, mida saab kuvada vastaval paanil:

Paan Hoiatused kuvab hoiatused ja veateated.

Paani Hoiatused kuvamiseks klõpsa Vaade >

Kuva hoiatusi

või klõpsa nuppu OCR-redaktori akna all vasakus nurgas.

Valitud leheküljega seotud vead ja hoiatused kuvatakse paanil Leheküljed. Vigade ja hoiatuste kerimiseks ja soovimatute sõnumite kustutamiseks kasuta nuppe.

OCR-redaktori töölaua kohandamine

 • Saad ajutiselt peita paanid, mida sa ei vaja. Paanide kuvamiseks/peitmiseks kasuta menüüd Vaade või järgmisi kiirklahve:
 • F5 — kuvab või peidab Lehekülgede paani.
 • F6 — kuvab või peidab Kujutise paani.
 • F7 — kuvab või peidab Kujutise ja Teksti paanid.
 • F8 — kuvab või peidab Teksti paani.
 • Ctrl+F5 — kuvab või peidab Suurenduse paani.
 • Paani suuruse muutmiseks hõljuta hiirekursorit ühel selle äärisel, kuni ilmub kahe otsaga nool, ja lohista ääris soovitud suunas.
 • Et muuta paanide Leheküljed või Suurendus asendit, kasuta Vaade menüüd või paani otseteemenüüd.
 • Et kuvada või peita paan Hoiatused , klõpsa Vaade ja vali või tühjendaKuva hoiatusi kirje.
 • Et kuvada või peita Atribuutide riba Kujutise või Teksti paani allosas, vali või tühjenda Atribuudid kirje paani kontekstimenüüs või klõpsa nuppu.
 • Mõnda paani atribuuti saab kohandada dialoogiboksi vahekaardil Suvandid Alad ja tekst.

Kõik sinu praeguse OCR-projekti leheküljed kuvatakse paanil Leheküljed. Saadaval on kaks leheküljevaadet.

Et muuta viisi, kuidas lehekülgi kuvatakse paanil Leheküljed:

 • kasuta ja nuppe paanil Leheküljed.
 • Klõpsa ikooni Vaade > Navigeerimispaan.
 • Paremklõpsa ükskõik kus Lehekülgede paanil, klõpsa Navigeerimispaan kontekstimenüüs ja seejärel vali soovitud kirje.

Lehekülje avamiseks topeltklõpsa selle pisipilti paanil Leheküljed (vaates Pisipildid) või topeltklõpsa selle numbrit (vaates Üksikasjad). Valitud lehekülje kujutis kuvatakse paanil Kujutis. Kui selle lehekülje OCR-töötlus on tehtud, ilmub tuvastatud tekst paanile Tekst.

02.11.2018 16:19:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.