Σάρωση έντυπων εγγράφων

Μπορείτε να σαρώσετε ένα έντυπο έγγραφο και να αναγνωρίσετε την εικόνα που προκύπτει στο ABBYY FineReader 12. Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να σαρώσετε μια εικόνα.

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής έχει συνδεθεί σωστά με τον υπολογιστή σας και ενεργοποιήστε τον.

Όταν συνδέετε ένα σαρωτή στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου του σαρωτή ή άλλης συνοδευτικής τεκμηρίωσης και εγκαταστήστε το λογισμικό που συνοδεύει το σαρωτή. Ορισμένοι σαρωτές πρέπει να ενεργοποιούνται πριν από τον υπολογιστή με τον οποίο είναι συνδεδεμένοι.

 1. Τοποθετήστε τη σελίδα που θέλετε να σαρώσετε στο σαρωτή. Μπορείτε να τοποθετήσετε πολλαπλές σελίδες, εάν ο σαρωτής σας διαθέτει αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Φροντίστε ώστε οι σελίδες να τοποθετούνται στο σαρωτή όσο το δυνατόν πιο ίσια. Το έγγραφο ενδέχεται να μετατραπεί λανθασμένα, εάν το κείμενο παραμορφωθεί σε υπερβολικό βαθμό στη σαρωμένη εικόνα.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Σάρωση ή στην επιλογή Σάρωση σελίδων… του μενού Αρχείο.

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου σάρωσης. Ορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης και σαρώστε το έγγραφο. Οι εικόνες που θα προκύψουν, προβάλλονται στο παράθυρο Σελίδες.

Σημείωση: Εάν είναι ήδη ανοικτό ένα έγγραφο FineReader, οι νέες σελίδες που σαρώνονται επισυνάπτονται στο τέλος αυτού του εγγράφου. Εάν δεν είναι ανοικτό κανένα έγγραφο FineReader, τότε δημιουργείται ένα νέο έγγραφο από αυτές τις σελίδες.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να σαρώσετε έγγραφα εκτυπωμένα σε κοινό εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία σε τόνους του γκρι και ανάλυση 300 dpi για βέλτιστα αποτελέσματα.

Η ποιότητα της αναγνώρισης εξαρτάται από την ποιότητα του έντυπου εγγράφου και από τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σάρωση του εγγράφου. Η χαμηλή ποιότητα εικόνας ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την αναγνώριση. Συνεπώς, είναι σημαντικό να επιλέγονται οι σωστές ρυθμίσεις σάρωσης και να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εγγράφου πηγής.

Ρυθμίσεις φωτεινότητας

Εάν η φωτεινότητα έχει επιλεγεί λανθασμένα στις ρυθμίσεις σάρωσης, κατά την αναγνώριση εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας καλεί να αλλάξετε τη ρύθμιση της φωτεινότητας. Η σάρωση ορισμένων εγγράφων σε ασπρόμαυρη λειτουργία ενδέχεται να απαιτήσει πρόσθετες ρυθμίσεις φωτεινότητας.

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να αλλάξετε τη ρύθμιση της φωτεινότητας:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Σάρωση.
 2. Επιλέξτε τη φωτεινότητα στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει.

Σημείωση: Η βασική ρύθμιση φωτεινότητας (50%) αποδίδει καλά αποτελέσματα στις περισσότερες περιπτώσεις.

 1. Σαρώστε το έγγραφο.

Εάν η εικόνα που προκύπτει περιέχει ελαττώματα, όπως γράμματα που αλληλοκαλύπτονται ή διασπώνται, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για συστάσεις σχετικές με τον τρόπο βελτίωσης της εικόνας.

Προβλήματα με την εικόνα Συστάσεις
Κείμενο όπως αυτό είναι έτοιμο για αναγνώριση και δεν χρειάζονται προσαρμογές.

Οι χαρακτήρες διασπώνται, είναι πολύ φωτεινοί και πολύ λεπτοί.

 • Μειώστε τη φωτεινότητα για να επιτύχετε σκουρότερη εικόνα.
 • Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία σάρωσης σε τόνους του γκρι (η φωτεινότητα προσαρμόζεται αυτόματα σε αυτήν τη λειτουργία)

Οι χαρακτήρες αλληλοκαλύπτονται και παραμορφώνονται, επειδή είναι πολύ σκούροι και μεγάλου πάχους.

 • Αυξήστε τη φωτεινότητα για να επιτύχετε φωτεινότερη εικόνα.
 • Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία σάρωσης σε τόνους του γκρι (η φωτεινότητα προσαρμόζεται αυτόματα σε αυτήν τη λειτουργία)

Τι πρέπει να κάνετε, εάν δείτε το μήνυμα που σας καλεί να αλλάξετε την ανάλυση

Η ποιότητα της αναγνώρισης εξαρτάται από την ανάλυση της εικόνας του εγγράφου. Χαμηλές αναλύσεις εικόνας (κάτω των 150 dpi) ενδέχεται να υποβαθμίζουν την ποιότητα αναγνώρισης, ενώ εικόνες με υπερβολική ανάλυση εικόνας (άνω των 600 dpi) δεν αποδίδουν σημαντικές βελτιώσεις της ποιότητας αναγνώρισης και η επεξεργασία καθίσταται εξαιρετικά χρονοβόρα.

Το μήνυμα που σας καλεί να αλλάξετε την ανάλυση της εικόνας μπορεί να εμφανιστεί όταν:

 • Η ανάλυση της εικόνας είναι χαμηλότερη από 250 dpi ή υψηλότερη από 600 dpi.
 • Η ανάλυση της εικόνας δεν είναι τυποποιημένη. Για παράδειγμα, ορισμένα φαξ έχουν ανάλυση 204 x 96 dpi. Για καλύτερα αποτελέσματα αναγνώρισης, οι τιμές της κατακόρυφης και της οριζόντιας ανάλυσης πρέπει να είναι ίδιες.

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να αλλάξετε την ανάλυση μιας εικόνας:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Σάρωση.
 2. Επιλέξτε διαφορετική ανάλυση στο πλαίσιο διαλόγου σάρωσης.

Σημείωση: Συνιστάται η χρήση ανάλυσης 300 dpi για έγγραφα που δεν περιέχουν κείμενο κάτω των 10 στ. Χρησιμοποιείτε ανάλυση 400–600 dpi για κείμενο 9 στ. ή μικρότερο.

 1. Σαρώστε το έγγραφο.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον Επεξεργαστή εικόνων για να αλλάξετε την ανάλυση μιας εικόνας. Για να ανοίξετε τον Επεξεργαστή εικόνων, στο μενού Σελίδα, επιλέξτε Επεξεργασία εικόνας…).

Σάρωση αντικριστών σελίδων

Κατά τη σάρωση αντικριστών σελίδων ενός βιβλίου, οι δύο σελίδες εμφανίζονται στην ίδια εικόνα.

Για να βελτιώσετε την ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, οι εικόνες με αντικριστές σελίδες πρέπει να διαχωριστούν σε δύο ξεχωριστές σελίδες. Το ABBYY FineReader 12 διαθέτει μια ειδική λειτουργία που διαχωρίζει αυτόματα τέτοιες εικόνες σε ξεχωριστές σελίδες εντός του εγγράφου FineReader.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να σαρώσετε αντικριστές σελίδες από ένα βιβλίο ή διπλές σελίδες.

 1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία >Επιλογές…) και κάντε κλικ στην καρτέλα Σάρωση/Άνοιγμα.
 2. Επιλέξτε τη ρύθμιση Διαχωρισμός μονών σελίδων στην ομάδα Γενικές διορθώσεις.

Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, φροντίζετε ώστε οι σελίδες να είναι προσανατολισμένες σωστά όταν τις σαρώνετε και ενεργοποιείτε την επιλογή Ανίχνευση προσανατολισμού σελίδας στην καρτέλα Σάρωση/Άνοιγμα του πλαισίου διαλόγου Επιλογές.

 1. Σαρώστε τις αντικριστές σελίδες.

Μπορείτε επίσης να προσπελαύνετε τις ρυθμίσεις αυτόματης επεξεργασίας κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογές… του πλαισίου διαλόγου Άνοιγμα εικόνας (Αρχείο >Άνοιγμα αρχείου PDF ή εικόνας…) ή του πλαισίου διαλόγου σάρωσης.

Επίσης, μπορείτε να διαχωρίζετε αντικριστές σελίδες χειροκίνητα:

 1. Ανοίξτε τον Επεξεργαστή εικόνων επιλέγοντας (Σελίδες > Επεξεργασία εικόνας…).
 2. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία στην ομάδα Διαχωρισμός για να διαχωρίσετε την εικόνα.

Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες:

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.