Εγγραφή του ABBYY FineReader

Σας συνιστούμε να κάνετε εγγραφή του αντιγράφου του ABBYY FineReader FineReader 12 που διαθέτετε.

Σημείωση: Η εγγραφή είναι συνήθως προαιρετική. Ωστόσο, ορισμένες εκδόσεις του προγράμματος που διανέμονται δωρεάν, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρά μόνον εφόσον έχουν εγγραφεί.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι εγγραφής του αντιγράφου του ABBYY FineReader:

  • Ολοκληρώστε τη διαδικασία εγγραφής κατά την ενεργοποίηση του αντιγράφου σας. Εάν δεν έχετε εγγράψει το αντίγραφό σας κατά την ενεργοποίηση, μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή στο μέλλον.
  • Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δήλωση τώρα… και καταχωρίστε τις δικές σας πληροφορίες εγγραφής.
  • Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα της ABBYY.
  • Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο γραφείο της ABBYY.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες απολαμβάνουν τα εξής πλεονεκτήματα:

  1. Δωρεάν τεχνική υποστήριξη.
  2. Αποκλειστικές προσφορές για προϊόντα ABBYY.
  3. Χρήση του ABBYY Screenshot Reader, μιας δωρεάν εφαρμογής για την αναγνώριση στιγμιοτύπων οθόνης.*

__________________________

* Για να έχουν πρόσβαση στο ABBYY Screenshot Reader, οι χρήστες του ABBYY FineReader 12 Professional πρέπει να προχωρήσουν στην εγγραφή του προγράμματός τους.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.