Πλαίσιο διαλόγου "Επιλογές"

Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές, μπορείτε να επιλέξετε ρυθμίσεις επεξεργασίας εγγράφων και προσαρμογής της εμφάνισης του προγράμματος.

Σημαντικό! Για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές, επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές…. Αυτό το πλαίσιο διαλόγου μπορείτε επίσης να το ανοίξετε κάνοντας κλικ στο κουμπί με το σύμβολο κλειδιού στη γραμμή εργαλείων, κάνοντας δεξί κλικ στη γραμμή εργαλείων και μετά επιλέγοντας Επιλογές... ή κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογές στα πλαίσια διαλόγου "Αποθήκευση" ή "Άνοιγμα".

Το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές διαθέτει 6 καρτέλες, καθεμιά από τις οποίες περιλαμβάνει ρυθμίσεις ειδικές για συγκεκριμένους τομείς λειτουργιών του ABBYY FineReader.

Έγγραφο

Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε να επιλέξετε:

Σε αυτήν την καρτέλα προβάλλεται επίσης η διαδρομή προς το τρέχον έγγραφο ABBYY FineReader.

Σάρωση/Άνοιγμα

Σε αυτήν την καρτέλα μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε την αυτόματη επεξεργασία των νέων σελίδων που προστίθενται. Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη επεξεργασία, μπορείτε να επιλέγετε γενικές επιλογές επεξεργασίας εγγράφων και επιλογές προεπεξεργασίας εικόνων που θα χρησιμοποιούνται κατά τη σάρωση και το άνοιγμα εικόνων:

 • Ανάγνωση εικόνων σελίδας

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, το πρόγραμμα αναγνωρίζει αυτόματα το κείμενο.

 • Ανάλυση εικόνων σελίδας

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, το πρόγραμμα ανιχνεύει αυτόματα περιοχές και τον τύπο τους.

 • Προεπεξεργασία εικόνων σελίδας

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, το πρόγραμμα προεπεξεργάζεται αυτόματα εικόνες σελίδων. Μπορείτε να ορίσετε ποια εργαλεία θα χρησιμοποιούνται κατά την προεπεξεργασία.

Σε αυτήν την καρτέλα μπορείτε επίσης να επιλέξετε πρόγραμμα οδήγησης και περιβάλλον εργασίας σάρωσης.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις ενότητες "Επιλογές σάρωσης και ανοίγματος," "Εργασία με γλώσσες σύνθετης γραφής" και "Σάρωση έντυπων εγγράφων."

Ανάγνωση

Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε να κάνετε τις εξής επιλογές αναγνώρισης:

 • Διεξοδική ανάγνωση ή Γρήγορη ανάγνωση
 • Ανίχνευση δομικών στοιχείων (σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε τα στοιχεία που θέλετε να διατηρούνται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων στο Microsoft Word)
 • Εκπαίδευση (σας παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε μοτίβα χρήστη κατά την αναγνώριση κειμένων)
 • Πρότυπα και γλώσσες χρήστη
 • Γραμματοσειρές (σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγετε τις γραμματοσειρές που θέλετε να χρησιμοποιούνται σε αναγνωρισμένα κείμενα)
 • Αναζήτηση γραμμικών κωδικών

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις ενότητες "Επιλογές OCR," "Όταν το έντυπο έγγραφό σας περιέχει μη τυποποιημένες γραμματοσειρές."

Αποθήκευση

Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή εξόδου στην οποία θα αποθηκευτούν τα αποτελέσματα της αναγνώρισης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αποθήκευση αποτελεσμάτων OCR."

Προβολή

Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε:

 • Να προσαρμόσετε την εμφάνιση του παραθύρου Σελίδες, επιλέγοντας μεταξύ των προβολών Μικρογραφίες και Λεπτομέρειες
 • Να προσαρμόσετε το παράθυρο Κείμενο, ώστε οι χαρακτήρες που δεν έχουν αναγνωριστεί αξιόπιστα να επισημαίνονται με ένα χρώμα της επιλογής σας, να αποκρύπτονται/εμφανίζονται μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες και να επιλέξετε τη γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί για απλό κείμενο.
 • Να επιλέξετε τα χρώματα και το πλάτος των πλαισίων που περιβάλλουν τις περιοχές που προβάλλονται στο παράθυρο Εικόνα, το χρώμα που χρησιμοποιείται για την επισήμανση χαρακτήρων χαμηλής αξιοπιστίας κ.λπ.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Σε περίπτωση λανθασμένης ανίχνευσης περιοχών."

Για προχωρημένους

Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε:

 • Να ορίσετε επιλογές επαλήθευσης για αναγνωρισμένους χαρακτήρες χαμηλής αξιοπιστίας
 • Να ορίσετε αν θα πρέπει να διορθώνονται τα κενά πριν από και μετά τα σημεία στίξης
 • Να προβάλετε και να επεξεργαστείτε λεξικά χρήστη
 • Να καθορίσετε εάν το ABBYY FineReader θα ελέγχει και θα εγκαθιστά αυτόματα ενημερώσεις
 • Να επιλέξετε τη γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη
 • Να ορίσετε αν κατά την εκκίνηση του προγράμματος θα ανοίγει το τελευταίο έγγραφο ABBYY FineReader
 • Καθορίστε αν επιθυμείτε να αποστείλετε στην ABBYY τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων του ABBYY FineReader 14 με σκοπό τη βελτίωση του λογισμικού.

Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά προεπιλογών... στην κάτω πλευρά του πλαισίου διαλόγου, εάν επιθυμείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις ενότητες "Τι είναι ένα έγγραφο FineReader;," "Έλεγχος κειμένων στο παράθυρο "Κείμενο"" και "Όταν το πρόγραμμα δεν αναγνωρίζει ορισμένους από τους χαρακτήρες."

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.