Άνοιγμα εικόνας ή εγγράφου PDF

Το ABBYY FineReader 12 σας παρέχει τη δυνατότητα να ανοίγετε αρχεία PDF και αρχεία εικόνας υποστηριζόμενων μορφών.

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να ανοίξετε ένα αρχείο PDF ή ένα αρχείο εικόνας:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα της κύριας γραμμής εργαλείων ή επιλέξτε Άνοιγμα αρχείου PDF ή εικόνας… στο μενού Αρχείο.
  2. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει.
  3. Εάν έχετε επιλέξει ένα αρχείο με πολλές σελίδες, μπορείτε να ορίσετε την περιοχή σελίδων που θέλετε να ανοίξετε.
  4. Ενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόματη επεξεργασία των σελίδων καθώς προστίθενται, εάν θέλετε να προεπεξεργαστείτε αυτόματα εικόνες.

Συμβουλή: Το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγετε τον τρόπο προεπεξεργασίας των εικόνων: τα ελαττώματα που θα διορθωθούν, αν το έγγραφο θα αναλυθεί κ.ο.κ. Για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές…. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικές με τις ρυθμίσεις προεπεξεργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογές σάρωσης και ανοίγματος."

Σημείωση: Εάν είναι ανοικτό ένα έγγραφο FineReader όταν ανοίγετε νέες εικόνες σελίδας ή έγγραφα, οι νέες σελίδες προστίθενται στο τέλος αυτού του εγγράφου FineReader. Εάν δεν είναι ανοικτό κανένα έγγραφο FineReader, τότε δημιουργείται ένα νέο έγγραφο από τις νέες σελίδες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα FineReader και τις σελίδες τους παρέχονται στην ενότητα "Τι είναι ένα έγγραφο FineReader;".

Σημείωση: Η πρόσβαση σε ορισμένα αρχεία PDF περιορίζεται από τους συντάκτες τους. Αυτοί οι περιορισμοί περιλαμβάνουν προστασία με κωδικό πρόσβασης, περιορισμούς στο άνοιγμα του εγγράφου και στην αντιγραφή περιεχομένου. Όταν ανοίγετε τέτοια αρχεία, το ABBYY FineReader ενδέχεται να ζητήσει έναν κωδικό πρόσβασης.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.