Nhận dạng tài liệu

ABBYY FineReader sử dụng công nghệ Nhận dạng ký tự quang học để chuyển đổi hình ảnh tài liệu thành văn bản có thể chỉnh sửa. Trước khi thực hiện OCR, chương trình phân tích cấu trúc của toàn bộ tài liệu và phát hiện các vùng chứa văn bản, mã vạch, hình ảnh và bảng. Chất lượng OCR có thể được cải thiện bằng cách chọn đúng ngôn ngữ tài liệu, chế độ đọckiểu in trước khi nhận dạng.

Theo mặc định, tài liệu ABBYY FineReader được nhận dạng tự động. Cài đặt chương trình hiện hành được sử dụng cho nhận dạng tự động.

Gợi ý: Bạn có thể tắt phân tích và OCR tự động cho các hình ảnh mới được thêm trong Quét/Mở của hộp thoại Tùy chọn (Công cụ>Tùy chọn…).

Trong một số trường hợp, quá trình OCR có thể được bắt đầu thủ công. Ví dụ, nếu bạn đã tắt nhận dạng tự động, chọn thủ công các vùng trên hình ảnh, hoặc thay đổi các cài đặt sau đây trong hộp thoại Tùy chọn (Công cụ > Tùy chọn…):

  • ngôn ngữ nhận dạng trên tab Tài liệu
  • loại tài liệu trên tab Tài liệu
  • chế độ màu trên tab Tài liệu
  • các tùy chọn nhận dạng trên tab Đọc
  • phông chữ được sử dụng trên tab Đọc

Để khởi chạy thủ công quá trình OCR:

  • Nhấp vào nút Đọc trên thanh công cụ chính, hoặc
  • Nhấp vào Đọc tài liệu trên menu Tài liệu

Gợi ý: Để nhận dạng vùng hoặc trang đã chọn, sử dụng các tùy chọn thích hợp trên menu TrangVùng hoặc sử dụng menu chuột phải.

Cũng xem:

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.