Lưu bảng

ABBYY FineReader cho phép bạn lưu bảng trong các định dạng XLS, XLSX và CSV.

XLS và XLSX

Để lưu văn bản của bạn trong định dạng XLS hoặc XLSX:

 • Nhấp vào mũi tên bên cạnh nút Lưu trên thanh công cụ chính rồi nhấp vào Lưu thành trang tính Microsoft Excel… hoặc Lưu thành trang tính Microsoft Excel 97-2003… Nếu định dạng bạn cần không hiển thị trong danh sách, nhấp vào Lưu ở định dạng khác… rồi chọn định dạng mong muốn từ danh sách thả xuống Loại lưu dưới dạng. Hoặc, trên menu Tệp, nhấp vào Lưu tài liệu dưới dạng, rồi nhấp vào Bảng tính Microsoft Excel 97-2003.

Gợi ý: Các tùy chọn lưu bổ sung sẵn có trong hộp thoại Tùy chọn: nhấp vào Công cụ > Tùy chọn…, nhấp vào tab Lưu rồi nhấp vào tab XLSX.

Hiện có các tùy chọn sau:

Bố cục tài liệu

Chọn một trong các tùy chọn sau từ danh sách thả xuống này dựa trên cách bạn định sử dụng tài liệu:

 1. Văn bản có định dạng

Giữ nguyên phông chữ, cỡ phông và đoạn, nhưng không giữ nguyên vị trí chính xác của các đối tượng và khoảng cách dòng. Bạn sẽ nhận được văn bản được căn trái liên tục (văn bản được in bằng chữ viết từ trái sang phải sẽ được căn phải).

Lưu ý: Mọi văn bản dọc sẽ được hiển thị ngang nếu tùy chọn này được chọn.

 1. Văn bản thuần túy

Không giữ nguyên định dạng văn bản.

Cài đặt văn bản

 • Bỏ qua văn bản nằm ngoài bảng

Chỉ lưu bảng và bỏ qua phần còn lại.

 • Chuyển đổi giá trị dạng số sang số

Chuyển số sang định dạng "Số" trong tệp XLS. Microsoft Excel có thể thực hiện các thao tác số học trong ô của định dạng này.

 • Giữ lại đầu trang và chân trang

Giữ nguyên đầu trang và chân trang trong tài liệu đầu ra.

 • Tạo bảng tính riêng cho mỗi trang (chỉ XLSX)

Chọn tùy chọn này để lưu các trang từ tài liệu nguồn dưới dạng bảng tính riêng.

Cài đặt hình ảnh

Bạn có thể lưu ảnh trong tài liệu XLSX. Tài liệu chứa một số lượng lớn ảnh quá lớn. Để giảm kích cỡ tệp, chọn tùy chọn mong muốn từ danh sách thả xuống trong nhóm Cài đặt hình ảnh.

Gợi ý:

 • Nếu bạn muốn chỉ định phạm vi tham số chất lượng ảnh rộng hơn, chọn Tùy chỉnh… và thay đổi cài đặt trong hộp thoại Cài đặt tùy chỉnh.
 • Nếu bạn không muốn giữ lại ảnh trong văn bản được nhận dạng, đảm bảo tùy chọn Giữ lại ảnh (chỉ XLSX) không được chọn.

CSV

Để lưu văn bản của bạn ở định dạng CSV:

 • Trên menu Tệp, nhấp vào Lưu tài liệu dưới dạng rồi nhấp vào Tài liệu CSV. Hoặc, nhấp vào mũi tên bên cạnh nút Lưu trên thanh công cụ chính rồi nhấp vào Lưu dưới dạng CSV. Nếu định dạng bạn cần không hiển thị trong danh sách, nhấp vào Lưu ở định dạng khác… rồi chọn định dạng mong muốn từ danh sách thả xuống Loại lưu dưới dạng.

Gợi ý: Các tùy chọn lưu bổ sung sẵn có trong hộp thoại Tùy chọn: chọn Công cụ > Tùy chọn…, nhấp vào tab Lưu rồi nhấp vào tab CSV.

Các tùy chọn lưu trong tab này được nhóm vào các danh mục sau:

Cài đặt văn bản

 • Bỏ qua văn bản nằm ngoài bảng

Chỉ lưu bảng và bỏ qua phần còn lại.

 • Chèn ký tự ngắt trang (#12) làm dấu phân cách trang

Lưu cách sắp xếp trang gốc.

 • Dấu phân cách trường

Chọn ký tự sẽ phân tách các cột dữ liệu trong tệp CSV.

Mã hóa

ABBYY FineReader phát hiện bảng mã tự động. Để thay đổi bảng mã, chọn bảng mã mong muốn từ danh sách thả xuống trong Mã hóa.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.